search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 2 2003 Årgång 69
Nr 2 2003 Årgång 69

Fokus

Åklagarna seglar i medvind

Åklagaryrket ses i dag som det kanske mest moderna och attraktiva i rättsväsendet med goda fortbildnings- och karriärmöjligheter och konkurrenskraftiga löner. Åklagarväsendet har de senaste åren mer än halverat genomströmningstiderna och ökat lagföringen kraftigt. Men det finns också en baksida på framgångssagan. Många åklagare tvingas i dag arbeta mer än man mäktar med. Åtskilliga varnar för risken att kvaliteten på åklagarnas arbete kan försämras om man inte blir fler.
Läs mer

Ledare

Advokaten som angivare?

Advokatyrkets främsta kännetecken är lojalitetsplikten mot klienten. Detta innebär att advokaten endast skall ha sin... Läs mer

Gästkrönika

Annons
Annons Annons
Nyheter

Kö till advokatexamen

Trycket på Advokatsamfundets utbildningssatsning på advokatexamen är högt. Och nu är det kö till de olika delkurserna. Läs mer
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Advokaten som bytte sida

Att han bytte yrkesbana var främst resultatet av att familjen, som då var bosatt i Jönköping, ville till Halmstad och... Läs mer

Debatt