search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

"Svårast anpassa sig till ändrad efterfrågan"

Advokatfirman Delphi & Co är den enda byrå som medgett att man sagt upp medarbetare.
–VI HAR FÅTT bära hundhuvudet för att vi var först med att identifiera förändringen och vidtog åtgärder. Det känns naturligtvis både tråkigt och orättvist, säger byråns vd Peter Utterström.
Delphi sa i våras upp fyra jurister och några till har slutat på eget bevåg. Eftersom man under året även nyanställt ett tiotal är man i dag ändå fler än för ett år sedan.
– Det svåraste har varit att anpassa sig till det ändrade efterfrågebehovet. Den kompetens vi satt med i början av året visade sig inte vara den ideala för att kunna serva klienterna under hela året. Och då måste man försöka anpassa sig.
Delphi har förutom fler tvister noterat en markant ökad efterfrågan på bolagsrättsliga spörsmål, till exempel frågor om styrelseansvar.
– Det är sådant som företagen kanske inte hinner med i vanliga fall, och som man blir mer medveten om när riskerna för att ställas till ansvar ökar, eftersom investerarna och aktieägarna blir mer kritiska.
Peter Utterström har märkt av en ökning av antalet inkommande uppdrag de senaste månaderna. Under november hade man ett högt tryck.
– Men vi vågar för den skull inte tro att 2003 blir ett bra år. 2002 var – med våra ambitioner och mål – ett dåligt år. Nu förbereder vi oss för att göra 2003 till ett bra år.
Annons
Annons