search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden:
R 9743/2002 Betänkandet ’’Framtidens nämndemän’’, SOU 2002:61
R 9744/2002 Betänkandet ’’Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden’’, SOU 2001:80
R 9754/2002 Delbetänkandet ’’Polisverksamhet i förändring’’, SOU 2002:70
R 9789/2002 Promemoria angående EG:s bevisupptagningsförordning
R 9798/2002 Betänkandet ’’Människosmuggling och offer för människohandel’’, SOU 2002:69
R 9850/2002 Promemorian ’’Gemensamma utredningsgrupper för brottsutredningar’’
R 9943/2002 Promemorian ’’Cfc-regler’’
R 9945/2002 Delbetänkandet ’’Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer’’, SOU 2002:71
R 10018/2002 Europeiska Värdepapperstillsynskommitténs förslag på nya prospektregler
R 10034/2002 Betänkandet ’’Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät’’, SOU 2002:83
R 10052/2002 EG-kommissionens förslag till direktiv om brottsofferförsäkring. v
Annons
Annons
Annons