search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Nytt om namn

• Justitierådet LARS K BECKMAN har förordnats att vara ordförande på avdelning i Högsta domstolen.
• Advokat KERSTIN CALISSENDORFF har utnämnts till justitieråd i Högsta domstolen.
• Nytt justitieråd är också FREDRIK WERSÄLL, tidigare rättschef i Justitiedepartementet.
KJELL PERSSON har utnämnts till hovrättslagman i Hovrätten för Övre Norrland.
ANNIKA BRICKMAN är ny rättschef i regeringskansliet.
HÅKAN NORDLING har utnämnts till lagman i Växjö tingsrätt och länsrätten i Kronobergs län. BENGT TANCRED är lagman i Mariestads tingsrätt och Länsrätten i Mariestad. PETER ROSÉN har utnämnts till lagman i Blekinge tingsrätt och Länsrätten i Blekinge län. Utnämningarna är en följd av att försöken med gemensam chef i tings- och länsrätt har permanentats.
MARTIN HOLMGREN blir ny chefsrådman i Stockholms tingsrätt.
CHARLOTTE HALLÉN är ny rådman i Varbergs tingsrätt.
AGNETA ÖGREN har utnämnts till rådman i Umeå tingsrätt.
PETTER GRANQVIST har förordnats på en tidsbegränsad anställning som rådman i Falu tingsrätt.
JAN NORDLUND har förordnats på en tidsbegränsad anställning som kammarrättsråd och vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm.
ÅSA NORD har en tidsbegränsad anställning som rådman i Mora tingsrätt.
• Professor JACOB W F SUNDBERG vid Stockholms universitet har utnämnts till utländsk hedersledamot vid den amerikanska vetenskapsakademien, American Academy of Arts & Sciences. Motiveringen är Sundbergs insatser för de mänskliga rättigheterna, bland annat tävlingen om det Sporrong-Lönnrothska priset.
MERETE SMITH har utsetts till ny generalsekreterare i norska Advokatföreningen (Sveriges advokatsamfunds norska motsvarighet). Hon övertar uppdraget efter Ketil A Stene som avgår den 1 juli 2003. v
Annons
Annons