search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Första advokatexamen hösten 2003

DEN SOM VILL bli medlem i Sveriges advokatsamfund måste utöver övriga behörighetskrav från år 2004 även ha avlagt en godkänd advokatexamen.
För att få avlägga examen måste man först gå samfundets nya advokatutbildning som består av tre tvådagars delkurser och sträcker sig över tre terminer. Kursplanen har utarbetats av samfundets utbildningsnämnd.
Delkurs 1 är än så länge identisk med Grundkursen i advokatyrkets etik och teknik. Delkurs 2 är inriktad på förhandlings-, framställnings- och presentationsteknik. Delkurs 3 handlar huvudsakligen om att starta och driva advokatbyrå.

EXAMEN hålls för första gången hösten 2003. Examen är muntlig och i första hand inriktad på att pröva den biträdande juristens förmåga att hantera rådgivningssituationen.

Här är samtliga kurser inom advokatexamen i vår:

Delkurs 1
15-17 januari
11-13 februari
26-28 mars
9-11 april
20-22 maj


Delkurs 2 och 3
28-30 januari (Endast delkurs 2)
19-21 mars
2-4 april
5-7 maj


Grundkurs
i advokatyrkets etik och teknik
19-21 februari
5-7 mars
23-25 april
14-16 maj
Annons
Annons