search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

"Bort med yppandeförbudet"

– Ta bort yppandeförbudet. Eller se åtminstone till att begränsa användningsområdet rejält.
Det kräver advokat Nils Uggla, som försvarade den misstänkte flygplanskaparen i Västerås.
Landets försvarsadvokater har de senaste åren irriterat sig alltmer på att bli belagda med yppandeförbud i samband med spektakulära mål. Yppandeförbud beslutas av åklagaren eller domstolen på åklagarens begäran i samband med häktningsförhandlingen och gäller fram till dess att åtal väcks.
I somras tog Advokatsamfundet upp frågan om en översyn av tillämpningen och lagtexten när det gäller yppandeförbud.

Upprörd över systemet
Advokat Nils Uggla belades med yppandeförbud när han nyligen försvarade den misstänkte flygplanskaparen i Västerås. Han är upprörd över hur systemet fungerar:
–Varken jag eller domstolen hade någon insyn i målet före häktningsförhandlingarna medan massmedia hade försetts frikostigt med information i flera dagar. Det är helt snett att vi som försvarare får mer information via media än vi får från polis och åklagare. Då frågar man sig vilken nytta yppandeförbudet gör. Det är också obegripligt att åklagaren kan belägga oss med yppandeförbud och sedan själv ordnar presskonferens där han yppar än det ena än det andra.
I samband med Västeråsfallet uppmärksammade Nils Uggla polisen på att hans klient hade ytterligare en pistol hemma hos sig, förutom den som hittades i samband med flygplatsens säkerhetskontroll. Pistolen lämnades till Säpo med hjälp av en god vän till klienten. Två dagar senare var uppgifterna om det nya vapnet på kvällstidningarnas löpsedlar.
–Varken jag, min klient eller klientens vän hade sagt något. Återstår alltså endast Säpo och åklagaren. Polis och åklagare borde se över sina egna rutiner i stället för att lägga munkavle på oss. Det är ju inte vi som yppar något.
Nils Uggla anser att yppandeförbudet hotar allmänhetens förtroende för rättsväsendet, då advokaten inte får föra fram sin sak. Dessutom menar han att förbudet är onödigt eftersom advokaten ändå omfattas av förundersökningssekretessen.

Hårdare krav på åklagaren
–Yppandeförbudet måste bort, eller åtminstone måste användningsområdet begränsas. Vidare måste det ställas hårdare krav på åklagarna att precisera grunderna varför ett yppandeförbud ska gälla. Och detta ska prövas som en särskild punkt av domstolen, det görs sällan i dag. När ett beslut om yppandeförbud tagits bör det dessutom omprövas regelmässigt, varje eller varannan vecka.
Nils Uggla är övertygad om att yppandeförbudet blivit vanligare på senare år.
–För sex-sju år sedan stötte jag aldrig på problemet. Bara i år har jag belagts med yppandeförbud vid fyra-fem tillfällen. Det är tillräckligt ofta för att man borde se över systemet, eftersom det är så orimligt.

HANS HELLBERG
Annons
Annons
Annons