search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatexamen - Delkurs 3 i mars: Att starta advokatbyrå

Att starta och driva advokatbyrå är temat för advokatexamens delkurs 3 som ges för första gången i mars nästa år.
Under två dagar får deltagarna en grundläggande genomgång av vad som krävs för att driva en fungerande advokatrörelse – allt ifrån allmänna företagarfrågor som affärsidéer och marknadsföring till mer advokatspecifika frågeställningar.
Ett centralt inslag i kursen är huruvida man ska bli advokat och företagare eller företagare och advokat. Syftet med detta pass är framför allt att lyfta fram och diskutera olika aspekter vid arbetet med att utforma en affärsplan. Ett annat kursmoment behandlar komplexiteten i chefsrollen och ska ge svar på vad bra chefsskap är.
Ett utbildningspass ägnas åt rådgivaransvaret och behandlar ansvarsfrågor i stort och smått som advokaten måste ha klart för sig. Försäkrings-, reklamations- och preskriptionsfrågor berörs bland annat.

ETT ANNAT AVSNITT tar upp yrkesrelaterade frågor som organisationsformer, kontorsgemenskap och sekretessfrågor. Dessutom ges deltagarna en insikt i hur Europarätten påverkar advokatens vardag.
Kursansvarig är advokat Jonas Bergh från byrån med samma namn. Andra föredragshållare är Mats Glader, Handelshögskolan i Stockholm, professor Jan Kleineman, konsulten Reidar Wahlström, samfundets chefsjurist Ragnar Palmkvist samt professor Iain Cameron och advokat Katarina Goulet.

HANS HELLBERG
Annons
Annons