search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatexamen - Bra betyg för nya kursen

21 blivande advokater gnuggades
i förhandlingens ABC då advokatexamens delkurs 2 genomfördes för första gången.
Deltagarna gav i stort den nya kursen mer än godkänt.
Tolv kvinnliga och nio manliga biträdande jurister deltog i premiäromgången som hölls i mitten av oktober på Aronsborgs konferenshotell i Bålsta, väster om Stockholm.
Under tre dagar fick de lära sig grunderna i förhandlings-, framställnings- och förhörsteknik. Tonvikten på kursen är förhandlingssituationen i vid bemärkelse – allt från de viktiga förberedelserna till det praktiska genomförandet.
Förhandlingsavsnittet ackompanjerades av kortare avsnitt om retorik, massmedieträning, den nya presentationstekniken samt ett inslag om vikten av att ha kunskap om olika kulturer för att kunna göra ett bra jobb.
Torgny Wetterberg, kursansvarig och till vardags advokat på advokatbyrån Södermark, anser att utbildningen är ett bra komplement till de praktiska kunskaper som de biträdande juristerna skaffar sig på sin byrå.
–Kursen hanterar ju olika former av presentation som är nödvändigt att kunna i all typ av advokatverksamhet men som tyvärr saknas på juristutbildningen eller när man sitter ting. Egentligen får man det inte heller i särskild stor utsträckning på advokatbyrån, säger Torgny Wetterberg och fortsätter:

Väcker tankar
–Det viktigaste med kursen är kanske inte vad som sägs just där utan att den väcker tankar så att man börjar fundera över frågor som: Hur tänker jag? Vad kan jag göra bättre?
Torgny Wetterberg tycker att jungfruupplagan av delkurs 2 i stort fungerade bra och den var meningsfull för deltagarna. Men han räknar ändå med att det blir en del förändringar i framtiden.
–Inget blir ju perfekt första gången och det finns en del moment som kanske bör göras annorlunda. Därför kommer vi lyssna väldigt noga på och vara öppna för synpunkter från deltagarna.
Men de 21 premiärdeltagarna verkade huvudsakligen nöjda. I utvärderingen gav 15 deltagare kursen högsta eller näst högsta betyg när det gällde hur intressant och meningsfull den var. 17 av de 21 ansåg att de hade stor eller större nytta av kunskaperna de fått del av.
Allra mest uppskattat var Anders Wennerströms, sakkunnig i integrationsfrågor, föredrag om betydelsen av kulturell förståelse vid kommunikation. Wennerström finns med i en intervju i ADVOKATEN nummer 8.
Delkurs två ges ytterligare tre gånger i höst. Till våren är fyra kurser inplanerade. Den första hålls i januari.

HANS HELLBERG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ADVOKATEN frågade:
1. Vad tyckte du om kursen?
2. Vad var det viktigaste du lärde dig?
3. Kommer du ha nytta av kursen i ditt yrke?


Liza Åberg, Vinge i Stockholm, arbetar med affärsjuridiska processer:

1. VÄLDIGT GIVANDE
i stort. Den innehöll sådana moment och kunskaper som alla behöver ha som ska arbeta som advokater – oavsett vilket område man är verksam inom. Kunskaper i retorik, konsten att övertyga, presentationsteknik och förhandlingsteknik är värdefulla för såväl processjuristen som den som enbart arbetar med ren transaktionsjuridik.

2. MEST GIVANDE tycker jag var avsnitten om förhandlingens pedagogik och psykologi – konsten att övertyga. Det är ämnen som normalt inte ingår i vår teoretiska grundutbildning men som är avgörande om man vill bli framgångsrik i sitt yrkesliv.

3. JADÅ, STOR NYTTA, särskilt eftersom jag för närvarande arbetar med processer. Men även om jag lämnar själva processandet tror jag mig komma att ha nytta av kursen. Som advokat hamnar man ständigt i förhandlingssituationer och har, oavsett om det sker i rätten eller i en avtalsförhandling, som främsta uppgift att förhandla fram en bra lösning för den egna klienten.


Sara Renman, Alrutz advokatbyrå, arbetar med miljörätt, vattenrätt och fastighetsrätt:

1. BRA. KURSLEDNINGEN HADE LYCKATS VÄL med att välja innehållsmässigt användbara ämnen, med tanke på de skiftande arbetsuppgifter vi biträdande jurister har rent materiellt. På det personliga planet hade jag också stor behållning av föreläsningarna om retorik och integration. Ibland var det dock för mycket katederprat och för lite egna övningar.

2. JAG HAR FÅTT bättre redskap för att systematisera frågeställningar inför förberedelse för förhandling, både i rätten och med parter. Kursen hjälpte till att spalta upp vilka frågor som måste ställas när man tar sig an ett ärende, både när det gäller förhandlingsteknik och tvistemålsprocessen. Det var också värdefullt att lära sig vad de olika begreppen betyder i praktiken.

3. JAG SYSSLAR INTE så mycket med förhandling men tycker det var användbart ändå. Dessutom har jag fått med mig en hel del praktiska tips som är användbara även i andra sammanhang. En stor del av behållningen är dessutom de diskussioner vi biträdande jurister från olika byråer för sinsemellan


Doris Murro, advokatfirman Osvath i Göteborg, arbetar med humanjuridik:

1. MYCKET BRA. Eftersom jag har en hel del domstolserfarenhet var det inte så många nyheter för mig utan snarare en lärorik bekräftelse. Det behövs hela tiden en repetition av saker och ting. Kursen innehöll just sådant som är viktigt att veta för att ha inblick i hur det ser ut under de tillfällen man är i domstol. Jag tycker det var rätt. Jag var också mycket nöjd med kursledningen.

2. TORGNY Wetterbergs och andras uppmuntrande råd till jurister som ska börja gå i domstol: Att man ska vara rädd om sitt självförtroende och inse att domstolen är en svår scen att uppträda på. Det är så lätt att känna sig liten och överkörd när man är ny i den miljön, oavsett ålder och bakgrund.

3. JA, STOR NYTTA eftersom jag jobbar med detta dagligen och är i domstol flera gånger i månaden.
Annons
Annons
Annons