search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Taxorna slopas på försök i Västsverige

Det blir domstolarna i Västra Sveriges hovrättsområde som får prova att slopa taxorna för offentliga försvarare och målsägandebiträden. Advokaterna i väst ser fram mot försöket.
Domstolsverket har nu fått regeringens uppdrag att förbereda försöket som ska påbörjas vid årsskiftet och pågå hela nästa år. Under den perioden ska brottmålstaxan inte gälla i några mål som avgörs i hovrätten och berörda tingsrätter. Advokaterna ska i stället yrka ersättning för nedlagt tid utifrån timkostnadsnormen.
Det huvudsakliga syftet med försöket är att ta reda på om ett taxelöst system blir billigare eller dyrare för staten. Det ska även ge svar på om ett taxelöst system innebär merarbete för domstolarna.
–Men det är också ett bra tillfälle att ta reda på om dagens taxor är någorlunda rimliga, säger Cecilia Renfors, departementsråd på Justitiedepartementet. Underlaget för offentlig försvarartaxan har trots allt 30 år på nacken och många advokater anser att ersättningen blir för låg. Å andra sidan finns det röster som anser att taxan ger för hög ersättning i vissa fall.

Rapporteringssystem
Domstolsverket håller på att ta fram ett elektroniskt rapporteringssystem för de särskilda rapporteringsrutiner som försöket medför. Domstolarna ska rapportera vilken ersättning försvararna yrkat såväl för arbete som tidsspillan och utlägg, och hur lång förhandlingstiden varit.
Försöket ska redovisas till regeringen den sista mars 2004. Men redan i september 2003 ska Domstolsverket ha klart en delrapport.
Cecilia Renfors betonar att det är viktigt för utfallet av försöket att advokaterna verkligen grundar sina yrkanden på de ersättningsbestämmelser som gäller.
–Det kan finnas en risk att man av både bekvämlighet och gammal vana sneglar för mycket på taxorna.
Hon tror också att advokaterna får lägga ned några extra minuter på att skriva kostnadsräkning med arbetsredogörelse.
–Men det är nog ett kärt besvär.

Steg i rätt riktning
Och advokaterna i väst ser fram emot nyordningen. Bengt Persson, advokat i Halmstad anser att försöket är ett steg i rätt riktning som innebär att de värsta nackdelarna med brottmålstaxan försvinner.
–Framförallt är det bra att ta bort kopplingen till förhandlingstiden. Det är sällan rimligt att hinna med att förbereda ett mål på ett bra sätt inom den tid som taxan stipulerar.
–Dessutom blir det mer rättvist för de advokater som har lång resväg till tingsstället och i dag tvingas bjuda på en timmes tidsspillan.
Advokat Sten-Åke Karlsson i Uddevalla är av samma uppfattning:
–Dagens taxor ger inte kostnadstäckning, åtminstone inte om man behöver resa en bit och vill hinna med att träffa klienten tillräckligt. Nu får vi möjlighet att få betalt för att göra ett bra jobb.
–Däremot tror jag att den som räknar med att staten kan spara pengar på detta blir besviken.

HANS HELLBERG

Annons
Annons
Annons