search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stockholms tingsrätt delas i tre

Stockholms tingsrätt bör delas och slås ihop med domstolarna i kranskommunerna. Stockholm ska i framtiden ha tre stora tingsrätter. Det föreslår Domstolsverkets generaldirektör Stefan Strömberg i en utredning som i dagarna lämnas till regeringen.
Stockholms tingsrätt är en jättedomstol som har nästan lika många anställda som övriga tingsrätter i länet tillsammans. Domstolen har cirka 100 domare – Sollentuna som är länets näst största har 14.
Stockholms tingsrätt har i flera år brottats med stora balanser, bristande resurser och långsam handläggning samtidigt som vissa av de andra domstolarna till och med anses ha ett överskott på personal.

Klara framtidens krav
Stefan Strömberg hoppas med sitt förslag skapa en mer homogen verksamhet som bättre kan klara framtidens krav och där resurserna fördelas mer jämnt så att alla invånare får samma servicenivå.
–Stockholms län är en sammanhållen region när det gäller arbetsmarknad, bostäder och kommunikationer. Det bör även domstolsväsendet dra nytta av. Med tre ungefär lika stora domstolar blir det lättare att samverka inom regionen, säger Stefan Strömberg.
Hans huvudförslag innebär tre helt nya domstolar – en i city, en norr om staden och en i Söderort. Så här ska det gå till:
• Stockholms tingsrätts verksamhet delas i tre delar. En City-domstol bildas som ska betjäna Stockholms innerstad och Lidingö. All verksamhet samlas antingen i Rådhuset eller i kvarteret Klamparen. Möjligheterna att bygga om båda byggnaderna ska utredas.
• Solna, Sollentuna och Södra Roslags tingsrätter samt Västerort bildar en ny tingsrätt i norr som föreslås ligga i Sollentuna.
• Nacka, Handens, Huddinge och Södertälje tingsrätter slås ihop med Söderort och bildar Södertörns tingsrätt. Denna ska ligga i Flemingsberg.
• Norrtälje tingsrätt som nyligen blivit inskrivningsmyndighet lämnas utanför förändringarna och får tillsvidare fortsätta som i dag.
Varje domstol kommer att ha cirka 200 anställda varav ett 60-tal domare. Enligt förslaget kommer sannolikt miljödomstolen och fastighetsdomstolen att placeras vid någon av tingsrätterna utanför tullarna.
–Dessutom ser jag framför mig en sammanhållen konkursmyndighet för hela Stockholms län som också placeras norr eller söder om staden.
Stefan Strömberg har också ett alternativt förslag. Även i detta blir det en City-domstol men två något mindre tingsrätter i norr och två i söder.
–Men jag föredrar alternativet med tre tingsrätter eftersom det ger en mer harmonisk organisation. Dessutom stämmer det bättre med polisens och åklagarväsendets organisation.

Klartecken i vår?
Strömberg hoppas att regeringen redan i vår ska ge klartecken till förslaget.
–Då kan man med kraft sätta i gång med genomförandet så att den nya organisationen kan vara fullt genomförd 2005-2006. Min förhoppning är också att regeringen så snart som möjligt efter ett principbeslut utser de nya lagmännen så att de tidigt kan medverka i uppbyggnaden av de nya tingsrätterna.

HANS HELLBERG


Tingsrätter i Stockholms län / fakta

Se kartan här

Dagens domkretsindelning
1 Norrtälje tingsrätt
2 Sollentuna tingsrätt
3 Södra Roslagstingsrätt
4 Solna tingsrätt
5 Stockholms tingsrätt
6 Nacka tingsrätt
7 Huddinge tingsrätt
8 Södertälje tingsrätt
9 Handens tingsrätt

Framtidens domkretsindelning
1 Stockholms tingsrätt City (Stockholms city och Lidingö)
2 Tingsrätt Norr (Solna,Sollentuna, Södra Roslags tingsrätter samt Västerort)
3 Södertörns tingsrätt (Nacka, Handens, Huddinge och Södertälje tingsrätter samt Söderort)
4 Norrtälje tingsrätt (samma som i dag)Stockholm säger ja till citydomstol

I STOCKHOLMS TINGSRÄTT är man nöjd med Strömbergs förslag.
–Vi är positiva till förslaget att tingsrätten ska bli mindre. Vi tycker också att det är väldigt bra om man kan samla hela tingsrättens verksamhet i ett hus, säger Lena Berke, lagman i Stockholms tingsrätt.
Lena Berke anser att förslaget till ny organisation ökar möjligheterna att utnyttja regionens samlade resurser på bättre sätt.
–Vi har länge tyckt att resurserna varit snedfördelade – att man haft betydligt mer resurser att spela med på de mindre domstolarna. Det blir bättre för regionen med färre domstolar som är mer lika i storlek.


...men smådomstolarna ogillar förslaget

Flera av länets mindre tingsrätter ogillar förslaget. Man tycker det är fel att slå sönder deras verksamhet som fungerar väl bara för att Stockholms tingsrätt har problem.

Mest negativ till utredningen är man vid Södertälje, Södra Roslags och Nacka tingsrätt.
–I första hand bör arbetsmetoderna och organisationen vid Stockholms tingsrätt förbättras innan det görs något så radikalt som att slå ihop alla tingsrätter. Det har ju inte framkommit några synpunkter som säger att de andra tingsrätterna fungerar mindre väl, säger Jan Vilgeus, lagman i Nacka tingsrätt.
Han vill först se en noggrann analys där det står klart att ändrade domkretsar är den enda lösningen på Stockholms tingsrätts problem innan han stöder förslaget. Men inte ens då vill han ha så stora tingsrätter som utredningen skisserar.
–Gränsen för en domstols storlek bör sättas vid 15 ordinarie domare. Annars får vi stora, svårstyrda och personalovänliga domstolar, säger Jan Vilgeus.
Nacka tingsrätt har en modern organisation med storrotlar och flera beredningsorganisationer, som av många ansetts som ett föredöme. Detta riskerar nu att raseras.
–Jag är orolig att vårt arbetssätt inte kan fortsätta när vi ska gå upp i flera andra domstolar. Det hade varit bättre att låta oss vara kvar och bygga ut vår organisation. Här i Nacka strand finns närmast obegränsade utbyggnadsmöjligheter.
Mest positivt inställd till det nya organisationsförslaget är man i Sollentuna, Solna och Handens tingsrätt. Men även här anser man att Strömbergs förslag går för långt och att domstolarna blir för stora. Man vill därför helst se alternativet en citydomstol och två domstolar både i norr och söder.

HANS HELLBERG


Annons
Annons
Annons