search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Specialister? Ja tack, men inga fackidioter

Advokaterna vill ha specialiserade domare men betonar att specialiseringen inte får drivas så långt att helhetsperspektivet över rätten går förlorat. Några fackidioter vill man inte ha att göra med.
Det är lite kluvet, säger Stefan Lindskog på Wistrands advokatbyrå. Å ena sidan är det glasklart att en specialisering är nödvändig – det är inte möjligt för en domare att ha fullt kompetensområde. Å andra sidan finns det en risk att man som specialist tappar överblicken. Ett mål spänner ofta över flera rättsområden, vilket gör att man måste vara inläst på alla dessa. Det får inte heller vara så att grundläggande rättsliga principer tillåts utvecklas i olika riktning inom olika discipliner.
Ett sätt att minska den risken kan enligt Lindskog vara att en flerdomarsammansättning består av både specialister och generalister.
–Det måste vara specialistens ansvar att hålla en hygglig allmän kompetensnivå så att helhetsperspektivet finns kvar. Dessutom tror jag det är bra om specialiseringen inte drivs så långt att man bara är specialist på ett område, utan kanske hellre på några.

DE STÖRSTA fördelarna med specialiserade domare, anser Lindskog, är att antalet godtyckliga domar minskar, vilket gör det lättare för parterna att bedöma vilken dom ett mål kommer att resultera i. Helt enkelt större trygghet i rättslivet.
–På så vis tror jag till och med att antalet tvister kan minskas, eftersom parterna lättare kan förutse utgången av ett mål och då inte behöver gå till domstol.
Affärsjuridik och näringslivstvister är självklara områden där det behövs specialister, anser Lindskog. Men även fastighetsrätt, miljörätt, konkurrensrätt, skatte- och arbetstvister samt ekomål.
–Och specialisering behöver inte bara betyda höga teoretiska kunskaper. Praktiska kunskaper, som till exempel erfarenheter från affärslivet, är minst lika viktiga.
Lars Edlund på Coudert Brothers anser också att kvaliteten på rättskipningen ökar med specialisering. Dessutom går processen snabbare med domare som behärskar den materiella juridiken, vilket underlättar för advokaten.
–I entreprenadtvister har jag ibland råkat ut för att ombuden måste starta med att lära upp domstolen om det aktuella rättsområdet – innan man kan börja diskutera vad tvisten egentligen handlar om. Det kan vara oerhört tungrott.

EDLUND ANSER att det är för ofta att specialiserade domare byter rotel vart tredje år. Det är först då de lärt sig rättsområdet.
–Men vi vill förstås inte ha domare som blir fackidioter och fastnar i ett litet rättsområde i 20-30 år. Det är bra med friskt blod men i dag är i alla fall kunnandet för utspätt.
Även Mats Wikner, Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog i Falun vill ha mer specialisering i domarkåren.
–Jag arbetar mycket med skadeståndsrättsliga frågor vid personskador som ganska sällan hamnar i domstol. Men när de gör det märker jag att kunskapen är väldigt liten på detta område.
Wikner skulle till en början vilja ha domare som är specialiserade på tvistemål eller brottmål.
–Men för att lyckas med en ytterligare specialisering här i landsorten tror jag man måste skapa större och färre domstolar. Kanske en gemensam domstol för hela länet.
HANS HELLBERG
Annons
Annons