search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden:
R 9205/2002 Betänkandet ’’Att äga sin lägenhet’’, SOU 2002:21

R 9206/2002 Betänkandet ’’Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet’’, SOU 2001:92

R 9241/2002 Betänkandet ’’Frigivning från livstidsstraff’’, SOU 2002:26

R 9276/2002 Slutbetänkandet ’’Ny handelsbolagsbeskattning’’, SOU 2002:35

R 9330/2002 Departementspromemorian ’’Inkomstskatteregler vid leasing av inventarier’’, Ds 2002:16

R 9357/2002 Betänkandet ’’Konsumentskydd vid finansiell rådgivning’’, SOU 2002:41

R 9372/2002 Betänkandet ’’Ett utvidgat skydd mot diskriminering’’, SOU 2002:43

R 9375/2002 EG-kommissionens förslag till direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer

R 9487/2002 Departementspromemorian ’’Tillträdesförbud’’, Ds 2002:25

R 9533/2002 Stiftelsens för Internetinfrastruktur (II-stiftelsen) förslag till regler för registrering av domännamn i toppdomänen för Sverige, .se

R 9625/2002 Delbetänkandet ’’Investeringsfonder – Förslag till ny lag’’, SOU 2002:56

R 9626/2002 Departementspromemorian ’’Straff-ansvar för terroristbrott’’, Ds 2002:35
Annons
Annons