search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Generaladvokaten stödjer svensk kvinna i "pilotmål"

Enligt EG-domstolens generaladvokat strider inte den kvinnliga konfirmandlärarens hemsida mot EU:s datadirektiv. Advokat Sture Larsson som företräder kvinnan är nu optimistisk inför EG-domstolens slutliga dom.
Konfirmandläraren har tidigare dömts av Eksjö tingsrätt för brott mot personuppgiftslagen, PuL, och EU:s bakomliggande datadirektiv. Hon ansågs på ett otillbörligt sätt ha hanterat personuppgifter i samband med att hon lade upp en hemsida på Internet. I en lättsam presentation hade hon namngivit ett 20-tal medarbetare inom församlingen.

Blev inte förvånad
Men EG-domstolens generaladvokat Antonio Tittzano går i sitt utlåtande till EG-domstolen på samma linje som Sture Larsson och anser att hemsidan inte alls strider mot EG:s datadirektiv eftersom privata hemsidor utan vinstsyften inte omfattas av direktivet. Generaladvokaten går alltså emot Eksjö tingsrätt och Datainspektionen.
Advokat Sture Larsson blev inte förvånad över Generaladvokatens slutsats men glädjer sig ändå:
–Generaladvokaten följer samma resonemang som vi i vårt förstahandsyrkande, nämligen att det här inte tillhör gemenskapsrätten och inte omfattas av Romfördraget. Och han finner inte skäl att svara på de andra frågorna eftersom han klipper av redan på vår förstahandsgrund.

Faller utanför PuL
Bakgrunden till Generaladvokatens yttrande är att Sture Larsson överklagat tingsrättens dom till Göta hovrätt, som sedan på Larssons begäran beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EG-domstolen. EG-domstolen tar enligt Sture Larsson troligen slutlig ställning i november-december. Han säger att det skulle förvåna honom om EG-domstolen inte tycker likadant som Generaladvokaten. Blir resultatet det Sture Larsson förväntar sig kommer han att skriva till Göta hovrätt och säga att eftersom hans klients förfarande faller utanför direktivet så faller det också utanför PuL.
–Då går det inte att straffa henne och hon ska alltså frikännas, slår han fast.

TOM KNUTSON

Annons
Annons
Annons