search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Utarmning av advokatkåren

För något år sedan tog jag upp i denna tidning effekterna av samfundsledningens timkrav för medlemskap i samfundet. Kollega Ulf Lundman har i en debattartikel i förra numret tagit upp detta ämne.
Det finns all anledning att understryka den framtida betydelsen av de nya inträdeskraven. I praktiken har samfundsledningen infört ett förbud för inträde av de personer som driver egen verksamhet samt försvårat inträdet för den som arbetar som biträdande jurist på en advokatbyrå.
Särskilt den grupp som är sysselsatt med humanjuridiken är utsatt för följderna. I den växande konkurrensen från andra, banker, socialförvaltningar tillsammans med minskad rättshjälp är det omöjligt för en landsortsjurist att komma upp till kravet 1000 timmar. Att individen ska kunna samla ihop timmar så att det utslaget på verksamhetstiden blir 1000 timmar är orimligt.
Inträdet skjutes upp i åratal. Duglighet och skicklighet betyder inget i detta sammanhang.
Den införda regeln innebär att i en framtid de som sysslar med humanjuridiken blir en mycket begränsad grupp. Det kommer inte att kunna ske en tillräcklig förnyelse. Enmansbyråerna blir en utdöende grupp individer. Advokatyrket kommer i stället att präglas av två grupper, dels affärs- och bolagsjuristerna, dels brottmålsadvokater som arbetar i kontorsgemenskap. Nackdelen med att få sysslar med humanjuridiken är uppenbar. Den allmänhet vi har att betjäna riskerar att stå utan hjälp.
Timkravets införande vittnar därför om en monumental brist på insikt om hur verksamheten med humanrätten fungerar hos de kolleger som enats om timkravet.

LARS NYDELL
Advokat
Annons
Annons