search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Familjerättsadvokat med stor arbetsbörda

Advokat Margareta Arvidsson arbetar huvudsakligen med familjerätt. Byråns utveckling har i många år varit god. I dag har hon och hennes kollega mer arbete än de hinner med. Egentligen skulle de vilja nyanställa en biträdande jurist men de ekonomiska förutsättningarna är för osäkra.
Advokat Margareta Arvidsson övertog 1978 en advokatbyrå i Örebro efter att ha arbetat i Södertälje en tid. Att det blev Örebro passade bra eftersom hon från början kommer från staden. I och med köpet av byrån kunde hon ta över en klientstock vilket gjorde det möjligt för henne att komma igång direkt. Till en början var hon ensam på byrån men tyckte att det var jobbigt att inte ha någon att kunna bolla frågor med.
Senare kom Kent Heglind till byrån och så småningom blev han delägare. I dag har man en heltidsanställd sekreterare. Byråns omsättning ligger på cirka fyra miljoner kronor.
Margareta Arvidsson arbetar huvudsakligen med familjerätt och vårdnadsrätt. Fast hon är även intresserad av brottmål.
–Men det är så mycket klienter som efterfrågar familjerättsadvokater och eftersom vi inte är så många så blir det mycket familjerätt. Därför blir det inte så mycket tid över för brottmål även om jag är angelägen om att försöka få tid även för dem.

UNDER SENARE ÅR har hon även fått allt fler mål i skadeståndsärenden, där hon företräder klienterna mot deras försäkringsbolag. Att skadeståndsärendena ökar beror, enligt Margareta Arvidsson, på att det börjar bli mer känt att man kan få advokatersättningen från försäkringsbolaget, att bolagen blivit hårdare med utbetalningarna och att handläggningstiderna blivit allt längre.
Även Kent Heglind arbetar med familjerätt i botten, men han har även en hel del kvalificerade brottmål.
Merparten av Margareta Arvidssons klienter är män. Klienterna kommer oftast från Örebro län, men hon har även klienter från Stockholm, Östergötland och Småland.
Att det blivit familjerättslig inriktning på verksamheten beror till stor del på att det var den inriktning advokatbyrån hade när hon övertog verksamheten. Det blev en naturlig fortsättning på den. När hon sedan hade ett par uppmärksammade mål i HD förstärktes denna inriktning.
Utvecklingen har varit gynnsam ända sedan starten i Örebro.
–Vi har mycket att göra och behöver inte söka upp klienterna. I dag har jag närmare två månaders väntetid, säger Margareta Arvidsson.
Man har klarat av att hålla nere kostnadsökningarna. Till stor del beror det på att man sedan starten har haft samma lokaler.
Att arbeta med familjerättsärenden kan vara psykiskt påfrestande många gånger. Med åren har det gått allt bättre att koppla av. Men någon enstaka gång kan det vara nästan omöjligt, som vid ett tillfälle då hon hade ett mål som handlade om barnamord.
Hennes främsta konkurrenter i dag är begravningsbyråer som tagit en hel del av de bouppteckningar och boutredningar som hon hade tidigare. Med bankjuristerna samarbetar hon eftersom de skickar klienter till henne. Konkurrensen med andra advokater uppfattar hon som stimulerande och bra. Den är snarare en hjälp eftersom hon har så mycket ärenden. Dagligen får hon hänvisa klienter till advokatkolleger. Det är till och med så att det är svårt att få tag på familjerättsadvokater snabbt i Örebro.
Det mest avgörande, enligt Margareta Arvidsson, för att nå framgång som advokat har att göra med den personliga inställningen till klienten:
–Det är viktigt att man har en ödmjuk inställning till klienterna och omgivningen, slår Margareta Arvidsson fast. Att man tar den tid som behövs. Ansiktet utåt är viktigt eftersom det sprids hur man sköter sig.

EN VIKTIG FÖRUTSÄTTNING för hennes arbete har varit närheten till både tingsrätt och länsrätt eftersom det innebär att hon slipper resa en halv dag till en förhandling som kanske tar en halvtimme. Nästan dagligen är hon i länsrätten eller tingsrätten.
Margareta Arvidsson och Kent Heglind har länge diskuterat möjligheten att anställa en biträdande jurist och utveckla byråns verksamhet. Men för att det ska kunna göras måste det finnas verkliga ekonomiska förutsättningar. Bättre taxor är vad det handlar om. Hade taxorna varit högre hade det funnits utrymme att anställa en biträdande jurist.
Om den negativa tillväxttrenden av antalet advokater utanför tätorter ska kunna vändas måste de ekonomiska förutsättningarna förbättras.
–Det finns ett stort behov bland advokaterna i Örebro att ha biträdande jurister, men det går inte ekonomiskt. Ska det bli möjligt måste taxorna höjas, säger Margareta Arvidsson och tillägger att det även skulle behövas sänkta arbetsgivaravgifter, andra momsregler samt sänkta självrisker i klienternas egna försäkringar och egna rättshjälpsavgifter.
Trots allt ser framtiden ljus ut, anser Margareta Arvidsson. Människor behöver mer och mer juridisk hjälp eftersom samhället blir allt mer komplext. Det gäller landsorten såväl som större tätorter.
–I Örebro är det dessutom ett generationsskifte på gång. Av det 40-tal advokater som är verksamma på orten i dag är inte många yngre än 40 år.

TOM KNUTSON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fakta om Advokatbyrån Arvidsson & Heglind

• Två advokater och en sekreterare.
• Huvudsakligen familjerätt samt vissa brottmål.
• Omsättning: Cirka 4 miljoner kronor.
• Verksam sedan 1978 och främst inom Örebro län, men har även klienter från övriga Mellansverige

Annons
Annons