search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

De visar att det går!

Kiruna Advokatbyrå drivs av tvillingarna och tillika advokaterna Bengt och Leif Gustafsson. De visar att det går att driva advokatverksamhet i fjällvärlden. Men då måste man glömma allt vad glesbygdsromantik är och i stället satsa på pragmatism och entreprenörskap.
Kiruna Advokatbyrå är inrymd i en centralt belägen lokal i Kiruna och man har i takt med att företaget vuxit byggt ihop tre lägenheter till kontor. Förutom kontor i Kiruna har man kontor i Gällivare och viss mottagning i Jokkmokk. Antalet anställda i advokatbyrån är i dag fem jurister, en civilekonom och två handläggare/sekreterare. Advokatbyrån är allmänpraktiserande; en tämligen stor del av verksamheten rör konkurser och företagsjuridik. Bland annat it-rätt och immaterialrätt hänvisar man till advokatbyråer i Göteborg och Stockholm. Till de för en vanlig advokatbyrå mer ovanliga inslagen hör samerätt med bland annat markfrågor och rennäringslagen. De har även haft flera uppmärksammade mål som rör tjuvjakt på ’’de fyra stora’’rovdjuren varg, björn, järv samt lo.
Bröderna har delat upp verksamheten mellan sig på så vis att Leif företrädesvis tar de ärenden som handlar om affärsjuridik medan Bengt är mer inriktad på humanjuridik och brottmål. Advokatbyråns samtliga tre advokater förvaltar konkurser med hjälp av övrig personal. I och med att det tillfälligt har förlagts flyktingförläggningar i Kiruna och Gällivare har man numer ett växande antal flyktingärenden.

BRÖDERNA GUSTAFSSON är födda i Strömstad, uppväxta i Sundsvall och har därefter bott i Göteborgstrakten. De läste juridik tillsammans i Uppsala, delade studentlägenhet och delade lucka när de gjorde lumpen i en idrottsgrupp. Båda två var tidigare elitåkare i längdåkning på skidor. Efter att Bengt var klar med sin tingsmeritering i Helsingborg 1984 kunde han konstatera att arbetsmarknaden var allt annat än god. Han såg då en annons om att Allmänna Advokatbyrån i Kiruna sökte folk. Han började 1985 på byrån och blev år 1990 dess chef.
Brodern Leif valde en annan väg efter sina studier. Efter tingsmeritering tjänstgjorde han i förvaltningsdomstol, senare som skatteansvarig på Första Sparbanken i Göteborg och därefter som bolagsjurist i en finanskoncern som lades ner 1992. När han friställdes hörde Bengt av sig eftersom han såg möjligheten att få tag i en kompetent jurist. 1998 lämnade Leif Allmänna Advokatbyrån och startade Kiruna Advokatbyrå. Året därpå lades Allmänna Advokatbyrån ner och bröderna beslöt då driva Kiruna Advokatbyrå tillsammans. Endast de två bröderna är ägare i byrån och de avser inte släppa in fler.
–Många advokater måste ägna tid åt att prata med andra delägare om vad man ska besluta i olika frågor. I dessa frågor har vi sällan eller aldrig några skilda åsikter varför det inte tar någon tid i anspråk, säger Bengt.

ADVOKATBYRÅNS LÖNSAMHET är god, bröderna tar ut skäliga löner och ’’roar sig’’ även med att varje år skatta fram en vinst för att öka det egna kapitalet och därmed likviditeten i bolaget.
–Vår affärsstrategi är att göra ett gott arbete. Under det mottot bygger vi upp olika specialiteter för att ha flera ben att stå på, säger Leif. Framåtanda, tillgänglighet och att göra lite extra är honnörsord. På små orter sprids detta och här är det lättare att bygga upp ett kontaktnät.
Båda bröderna anser att ett levande näringsliv med små och medelstora företag samt ett levande samhälle är betydligt viktigare för byråns utveckling än närheten till tingsrätt.
–Det är kanske just avståndet till de större advokatbyråerna längs kusten, 35 mil bort, som gör att våra tjänster efterfrågas i den nu aktuella utsträckningen, säger Leif. Avståndet i vår glesbygd är en konkurrensfördel.
Avståndet till tingsrätten i Gällivare, 12 mil, är ett faktum som de har inrättat sig efter bland annat genom att sedan drygt två år öppna ett kontor i Gällivare. Den domsaga som bröderna huvudsakligen är verksamma inom rymmer Kiruna kommun (lika stor som Skåne, Blekinge och Halland), Gällivare och Jokkmokks kommuner. Att arbeta på en ort med så stor domsaga innebär mycket tidsspillan. Ersättningen för utlägg och tidsspillan kan ibland överstiga arvodet vilket missgynnar klienter med rättsskydd då dessa poster inkluderas i det belopp som försäkringsbolagen ersätter.
–Vi arbetar under speciella förhållanden. Man får inte vara rädd för att köra bil utan snarare tycka om det, säger Bengt och berättar att bilen blir till ett slags resandekontor med mobiltelefon och diktafon.
BENGT HÅLLER UTBILDNINGAR i juridik på olika bildningsförbund och undervisar i det i Kiruna erbjudna rymdingenjörsprogrammet som hålls av Högskolan i Luleå medan Leif håller kurser för företagarna i Norrbotten. Inte för pengarnas skull utan för att det skapar kontakter som i sin tur leder till nya uppdrag och för utmaningen att pedagogiskt försöka förmedla kunskap. Båda betonar att förutsättningen för att göra ett gott arbete i grund och botten handlar om att anställa rätt människor på byrån. Människor med kunskap men framför allt med rätt attityd till arbete och som kan tänka sig stanna i Kiruna längre än ett eller ett par år. Därför försöker man satsa på människor som har anknytning till orten. Erfarenheten visar att om man inte har det så blir saknaden av vänner, familj eller det tuffa klimatet för mycket.
Bröderna trivs med livet i Kiruna eftersom de tycker om friluftsliv med jakt och fiske, vandring, skidor och, vad gäller Bengt, skoteråkning. Det handlar till en del om en livsstil att leva här, menar de. Fast även om naturen är hänförande så är inte den det bästa med att leva i Norrbotten.
–Nej, det är människorna! utbrister Bengt. Människorna är mycket präglade av miljön här och kan synas lite kärva men är varma och raka!
–En av förhoppningarna som har blivit verklighet genom flytten till Kiruna, säger Leif , är att barnen får en trygg uppväxt.

BÅDE LEIF OCH BENGT är övertygade om att det finns en framtid för landsortsadvokater. Rent allmänt ligger dock nyckeln för landsortsadvokater i att timkostnadsnormen följer med i utvecklingen så att inte alla jurister hamnar i de större städerna som affärsjurister. Leif tillägger att han gärna skulle se att Advokatsamfundet arbetade hårdare för att höja timkostnadsnormen. Ingen annan gör det. Men även om bröderna trivs bra i fjällvärlden som en god ersättare för havet, så känner båda att Västkusten och Strömstad lockar i framtiden. Vad vore mer spännande än att så småningom öppna en advokatbyrå i sin barndomsstad eller varför inte göra det på en gång medan de ännu har engagemang och ork att bryta sig in tänker advokaterna och bröderna Gustafsson högt.

TOM KNUTSON