search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Sjuka och arbetsoförmögna förlorar mångmiljonbelopp - Advokat efterlyser rättshjälp i socialförsäkringsmål

Tusentals sjuka och arbetsoförmögna svenskar går varje år miste om rättmätig arbetsskadelivränta, förtidspension eller sjukpenning på grund av att de inte har råd att ta tillvara sin rätt gentemot Försäkringskassan. Advokat Ove Jonsson tycker det är en självklarhet att man skulle kunna få rättshjälp i dessa typer av mål.

Ove Jonsson är en av få svenska advokater som specialiserat sig på socialförsäkringsrätt. Han hjälper sjuka människor att få rätt arbetsskadelivränta, sjukbidrag, förtidspension eller sjukpenning.
I mångt och mycket handlar det om att hjälpa den sjuke att komplettera sin utredning så att denne inför försäkringskassans socialförsäkringsnämnd lyckas bevisa att hon är så sjuk eller skadad att hon inte kan arbeta. För förvaltningsmyndigheternas egen utredningsskyldighet fungerar inte, enligt Ove Jonsson.
–En person som fått avslag på sin ansökan om arbetsskadelivränta måste därför själv bevisa sin arbetsoförmåga och dess samband med en olycka eller en arbetssjukdom. För att klara en sådan bevisbörda krävs både att man behärskar lagstiftningen och har förmågan att ta fram övertygande medicinsk bevisning. Ett typiskt juristarbete alltså. Det är få vanliga människor som klarar det själva. Personerna i dessa situationer är ju dessutom sjuka, har nedsatt kapacitet och kanske dessutom har ont om pengar.

Brist för rättssäkerheten
Ove Jonsson anser att det är en stor brist för rättssäkerheten att det i dag inte går att få rättshjälp eller rättsskydd för att ta tillvara sin rätt i socialförsäkrings- och andra förvaltningsrättsliga ärenden. Visst, undantag kan göras men är mycket ovanliga.
–Det är märkligt eftersom förvaltningsfrågorna ofta kan vara mycket viktigare för den enskilde än ett mål i allmän domstol – och dessutom handla om betydande ekonomiska belopp. Om en person i 35-årsåldern blir skadad och behöver förtidspension handlar det totalt om mångmiljonbelopp. Då borde det vara självklart att man får rätt till juristhjälp om myndigheterna sätter sig på tvären.
Extra viktigt är det med dagens debatt om ökade sjukskrivningar då indragningar riskerar att slå blint när samhället anser sig behöva spara pengar på socialförsäkringsområdet. Speciellt eftersom varje försäkringskassa är sin egen myndighet och gör sin egen bedömning – vilken i sin tur innebär ökad rättsosäkerhet, menar Ove Jonsson.

Ljusglimt från HD
En ljusglimt i sammanhanget är dock den HD-dom från i höstas som innebär att ett utlåtande från en fristående läkare kan väga lika tungt eller tyngre än ett utlåtande från Försäkringskassans egna läkare. HD bedömde det sakliga innehållet i intygen.
–Det är en viktig dom som betyder att den sjuke inte behöver ge upp bara för att han har försäkringsläkaren emot sig.
Ove Jonsson är övertygad om att tusentals människor varje år går miste om sin rätt och förlorar åtskilligt ekonomiskt på grund av att de inte har eller tar sig råd med juristhjälp. Själv tvingas han säga nej till många som inte kan betala. Ibland gör han undantag – när han är övertygad om att vinna målet och vet att det faller ut pengar i framtiden.
–Jag kan faktiskt inte förstå varför den som skadats för livet inte kan få rättshjälp när man kan få det för att stämma bilförsäljaren om man köpt en dålig bil.
Han hoppas nu på stöd från Advokatsamfundet för att få igång en diskussion som förhoppningsvis ska göra det lättare att få rättshjälp eller rättsskydd även på detta område.
–Framför allt behöver vi hjälpas åt med att poängtera hur viktiga dessa frågor är för den enskilde och vilka stora belopp det handlar om.

Facket har insett behovet
Fackförbunden LO och TCO har insett behovet av rättslig hjälp i denna typ av frågor och ger också de flesta av sina medlemmar denna hjälp genom LO-TCO Rättsskydd.
Claes Jansson, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd, delar till stor del Ove Jonssons analys av problemet.
–De försäkrade står sig utan ombud ofta slätt gentemot Försäkringskassa och Riksförsäkringsverk i den här typen av mål. Människor som inte kommer i åtnjutande av facklig rättshjälp gör ofta rättsförluster på grund av att de inte kan ta tillvara sin rätt.
Men Claes Jansson är inte säker på att en allmän rättshjälp även på detta område är den bästa lösningen.
–Om man ser det krasst ekonomiskt ur samhällets synvinkel tror jag det är bättre att lägga pengarna på försäkringskassorna så att de får resurser och kompetens att göra ordentliga utredningar.

HANS HELLBERG
Annons
Annons