search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Öppen domarbana?

Befattningarna som ordinarie domare öppnas för alla jurister. Det blir troligen resultatet av den pågående utredningen om den framtida rekryteringen av domare. Det framkom vid en hearing på allmänna advokatmötet i Lund.

På mötet redogjorde den särskilde utredaren av den framtida domarrekryteringen, före detta justitiekanslern Hans Regner, för den bekymmersamma situationen i dag.
Bland annat har domarbanan förlorat en del av sin attraktionskraft, blivit konjunkturkänslig och på vissa orter utanför storstadsområdena är det svårt att rekrytera domare bland dem som gått domarbanan.
Till bilden hör även ett utbrett missnöje bland de yngre domarna.
En radikal lösning på problemen är, konstaterade Hans Regner:
– Att lägga ner domarbanan och ha en öppen rekrytering där i princip alla kan söka på lika villkor.

Tiden är mogen
De församlade advokaterna var starkt gillande till denna tanke. Flera ansåg att tiden är mogen för detta och poängterade att en öppen rekrytering redan finns i många andra länder.
Några, bland andra advokat Claes Lundblad, höjde dock ett varnande finger för att tro att en öppen domarbana skulle lösa alla problem.
En viktig del handlar om att göra domarjobbet attraktivt, genom att till exempel ge domaren möjlighet att specialisera sig.
Ett problem med en öppen rekrytering kan vara att den advokat som är intresserad av ett domarjobb inte vill att hans ansökan ska bli offentlig handling. Detta faktum kan göra att han inte söker jobbet. Hans Regner dristade sig till att säga:
– Som tidigare JK får man inte säga att offentlighetsprincipen i vissa sammanhang kan vara ett gissel, men det kan den. Vi får se vad vi kan göra för att underlätta för intresserade att kunna söka.
Utredningen beräknas vara klar vid årets slut. Utredaren ska då lämna förslag till förändringar som innebär att domstolarna även i framtiden kan rekrytera ordinarie domare som tillhör de allra skickligaste och för yrket lämpligaste juristerna.

TOM KNUTSON
Annons
Annons