search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

ILAC öppnar i Stockholm

Den 1 september öppnar den nya juristorganisationen ILAC, International Legal Assistance Consortium, sitt kansli i advokatbyrån Sju Advokaters lokaler i Stockholm.
ILAC :s uppgift är att se till så att olika typer av rättsbistånd används på rätt sätt vid återuppbyggnaden av rättsväsendet i krigshärjade länder.
– Det behövs en organisation som har bra kontakter både med givare och mottagare av biståndet. Vår uppgift blir att prioritera behoven och samordna insatserna så att inte flera sysslar med samma sak, säger advokat Christian Åhlund som är organisationens generalsekreterare.
Till sin hjälp har han folkrättsjuristen Agneta Johansson från UD som tidigare har lett arbetet med utgrävningar av massgravar i Bosnien och nu senast arbetat åt FN på Västbanken.
När organisationen gör en insats i ett krigsdrabbat land rekryterar man jurister från geografiskt närliggande länder där man också har kunskaper om kulturen på platsen. Dessa jurister kommer i många fall att arbeta Pro bono.
ILAC har bildats på initiativ främst av IBA, UIA (Union Internationale des Avocats) och Internationella juristkommissionen. I styrelsen sitter en rad kvalificerade jurister från hela världen, bland annat Haagtribunalens förre chefsåklagare Richard Goldstone.
Från början skulle ILACs kansli egentligen ha hamnat i London.
– Men styrelsen ville gärna placera det i Sverige, som är mer oavhängigt och dessutom har gott rykte när det gäller den här typen av bistånd, säger Christian Åhlund.
Närmast på tur står insatser i Angola och på Balkan.
– Både vad gäller Kosovo och Bosnien behövs en kartläggning av hur långt återuppbyggnaden kommit och vilka insatser som behövs ytterligare. Framför allt behöver man bygga upp en struktur så att dessa länder själva kan ta hand om krigsförbrytare på lägre nivå. Haagdomstolen hinner ju bara med de allra största, säger generalsekreterare Åhlund som även kan fortsätta att titulera sig advokat.
– Jag har fått dispens av samfundsstyrelsen vilket gör att jag även kan fortsätta som ordförande i samfundets kommitté för mänskliga rättigheter.

Hans Hellberg
Annons
Annons