search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Det talas om "Knowledge Management" i branschen - och det gör branschen rätt i

Advokatbranschen är en av de mer kunskapsintensiva branscher som står att finna.
Då kunskapen är det enda egentliga konkurrensmedlet advokatbyråer emellan, vill det till att denna hanteras så effektivt som möjligt.
Christina Runefelt har i ett debattinlägg publicerat i förra numret av Advokaten, ”Det talas om Knowledge Management i branschen”, givit uttryck för sin oro över att advokatbyråers satsningar inom det definitionsmässiga gungfly som kallas ”Knowledge Management”, eller ”kunskapshantering” tenderar att bli rena teknikprojekt. Hon synes mena att tekniken är sekundär – om ens relevant överhuvudtaget – och att satsningar inom området kunskapshantering är dömda att misslyckas om något annat än ”individen och humanprocessen” kommer i första hand. Jag tolkar här ”individen och humanprocessen” som arbetet med att rent intellektuellt identifiera, strukturera och analysera aktuell organisations kunskap och kunskapsbehov.

ATT FÖRNEKA TEKNIKENS betydelse till förmån för individen och humanprocessen är dock både oklokt och bakåtsträvande. Visserligen kan dessa ”mjuka värden” lätt hamna i skuggan med ett hägrande IT-system för ögonen, men det är samtidigt naivt att tro att kunskapsklimatet kommer att frodas bara totala fokus ligger på individen och dennes förutsättningar. Inom vissa juridiska discipliner skapar allt komplexare ärenden ett behov av allt komplexare verktyg. Tekniken sätter dock ramarna för vad som är görbart, så vare sig man vill det eller inte så kanske det krävs att det egna arbetssättet förändras för att kunna motsvara de krav och möjligheter tekniken för med sig. Detta behöver inte vara av ondo utan är en naturlig konsekvens i strävan att skapa den sköna förening mellan människa och maskin som är en absolut förutsättning för en effektiv och storskalig kunskapshantering.

JAG SKULLE SEDAN tro att våra klienter – tvärtemot Christinas åsikt – bryr sig föga om vilka humanprocesser och IT-system deras advokatbyrå använder sig av för att leverera vad klienterna önskar och har behov av. Huvudsaken är att arbetet levereras i rätt tid med maximal kvalitet. Konkurrensmedlet kommer därför att förbli kunskap och ingenting annat – men för att i dag kanalisera denna kunskap på effektivaste sätt krävs IT-stöd. Valet är dock givetvis fritt; 60000 man grävde Göta Kanal på 22 år. I dag finns det grävskopor.

ANDERS NAUCLÉR
Know-how Manager, Advokatfirman Delphi & Co
Annons
Annons