search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Allt fler advokater i förvaltningsdomstol

Affärsbyråer mutar in jungfrulig mark.
-Det är en märklig utveckling, affärsjurister har ju normalt inte blandat sig i förvaltningsrätten. Men i och med att många myndighetsbeslut i dag rör stora affärsintressen och kan ge enorma ekonomiska konsekvenser så har förvaltningsrätten blivit väldigt betydelsefull även för oss. Det säger Lars Johansson, advokat och Managing partner på Cederquist i Stockholm.
Förvaltningsrättsliga mål med advokatmedverkan har fram till nu i stort varit synonymt med olika sorters socialtjänstmål med tvångsomhändertaganden och verkställighetsbeslut om vård och umgänge. Och i viss mån skatte- och avgiftsmål.
Men nu ökar efterfrågan på advokater och då framför allt affärsjurister i allt fler sammanhang. Det tydligaste exemplet är kanske alla överklagade beslut från Post- och telestyrelsen om mobiltelefonlicenser som fullkomligt invaderade Länsrätten i Stockholms län härom året.
Det blir allt vanligare att företag tar hjälp av advokat för att tillvarata sin rätt i samband med de flesta av sina myndighetskontakter. På Länsrätten i Stockholm har man även noterat en påtaglig ökning av överklagade beslut som fattats av Finansinspektionen, Datainspektionen och Länsstyrelsen, men även andra centrala och lokala myndigheter. Ärendena handlar framför allt om missnöje med olika sorters beslut i tillståndsfrågor. Plantvister, lagen om offentlig upphandling, LOU, och de upphandlingstvister den för med sig är andra ökande marknader.
–Det går att göra mycket advokatnytta inom förvaltningsrätten. När vi advokater engagerar oss hittar vi ofta en mängd fel i den formella hanteringen av ett ärende. Myndigheterna är inte vana vid den uppmärksamheten. När ärendet väl hamnar i domstolsprövning ser domstolen helt korrekt till den mer formella sidan – och det är till våra klienters fördel, säger Lars Johansson.

Spelföretag fick hjälp
Han nämner som exempel ett litet ärende där byrån nyligen hjälpte ett spelföretag att få rätt mot Lotteriinspektionen. Klienten hade fått sitt tillstånd indraget på grund av en icke godkänd maskin. Kammarrätten konstaterade att Lotteriinspektionen gjort fel.
–Klienten hade nog inte fått rätt utan vår medverkan, helt enkelt beroende på att han inte behärskar den formella förvaltningsrätten eller sättet att argumentera inför domstol. På samma sätt kan advokater göra stor nytta för enskilda i till exempel byggnadsmål, ärenden om rätten att få ut handlingar och mål om utskänkningstillstånd. Det är dock inte där förvaltningsrätten blivit betydelsefull för oss utan inom mer utpräglat affärsjuridiska områden.
Cederquist har inte någon förvaltningsrättslig verksamhetsgrupp men väl specialistkompetens på förvaltningsrätt i anknytning till bland annat konkurrensrätt och telekom. Det har man bland annat skaffat sig genom att rekrytera notarier från länsrätten och jurister med erfarenhet från myndigheter.
Lars Johansson anser att Cederquist i kampen på den nya ökande marknaden har en fördel i att vara en hyfsat stor byrå. Men han tycker inte att den nya ’’affärsförvaltningsrätten’’ är förbehållen enbart de stora.
–Det går säkert även att driva en mindre byrå specialinriktad på praktisk förvaltningsrätt med god lönsamhet.

Minskad myndighetsrespekt
Rein Rooseniit i Göteborg är en del av Mannheimer Swartlings kompetensgrupp i offentlig rätt. Han har i flera år arbetat inte bara med att hjälpa kommunala och statliga myndigheter i olika affärsjuridiska sammanhang, utan också privata företag i deras affärsrelationer med myndigheter. En verksamhet som ökat i takt med bolagisering och privatisering av offentlig verksamhet.
En viktig marknad för byrån är också tilllämpningen av lagen om offentlig upphandling, LOU, där det gäller att vara väl förtrogen med beslutsformer och beslutsmekanismer inom den offentliga sektorn. De senaste åren har det också blivit vanligare att klienter anlitar byrån för att föra deras talan i olika processer, både i förvaltningsdomstol och allmän domstol.
–Myndighetsrespekten är i avtagande vilket visar sig i en ökad benägenhet från företag och enskilda att söka överprövning och klaga. Tidigare var man väldigt mån om att bibehålla goda relationer med myndigheter och offentliga organ med tanke på framtida affärer. Det är man inte längre i samma utsträckning, säger Rein Rooseniit.
Framför allt har han noterat en ökning av antalet upphandlingstvister, där man från leverantörshåll söker tvistelösningar i processform långt oftare än tidigare. Likaså ökar antalet plantvister.
–Det finns en större villighet att välja processen som lösningsform om man inte kommer överens med det politiska systemet på resonemangsplanet, säger Rein Rooseniit.
Hos Mannheimer Swartling har man under senare år anställt flera nya medarbetare med förvaltningsrättsliga kunskaper för att möta den ökade efterfrågan.
Åke Lewensjö är advokat och delägare i Gärde Egnell & Hjelström i Göteborg, som ingår i det nybildade Gärde Wesslau. Ett skäl till sammanslagningen är just att kunna konkurrera bättre om den ökande förvaltningsrättsliga marknaden. Byrån har bildat en särskild kompetensgrupp för frågor som rör offentliga verksamheter och har redan flera myndigheter och samhällsägda företag som klienter.
Åke Lewensjö ser det ökade antalet förvaltningsrättsliga tvister som ett bevis på att både myndigheter och företag blivit mer professionella i sitt juridiska agerande. Och att mycket av detta beror på upphandlingslagen.

Mer arbete i framtiden
–Förr utkrävdes inte ansvar lika hårt, i dag finns oftast ett helt batteri med krav på kompensation om myndigheten inte får vad den beställt. På samma sätt är företagen mer angelägna om att gällande regelverk följs. Man kan väl säga att såväl myndigheter som företag har blivit mer måna om att ta tillvara sin rätt.
Även Åke Lewensjö är övertygad om att förvaltningsrätten kommer att ge mer arbete för advokater i framtiden. Men enligt honom räcker det inte bara med djupgående kunskaper i offentlig rätt för att lyckas.
–Vill man som byrå jobba med dessa frågor behöver man dessutom ha medarbetare med ett genuint intresse för samhälls- och demokratifrågor. Man måste helt enkelt förstå det politiska spelet för att kunna göra ett bra jobb.

HANS HELLBERG
Annons
Annons