search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sverige får krigsbrottskommission

En krigsbrottskommission har inrättats vid Rikskriminalpolisen. Kommissionen ska samordna, samverka och biträda vid krigsbrottsutredningar nationellt och internationellt.
–Det mest påtagliga vi gör för närvarande är att biträda Krigsförbrytartribunalen i Haag, som inrättats för att döma i brott mot mänskligheten och liknande brott i forna Jugoslavien. Våra insatser kan till exempel handla om att förmedla information eller namn på personer som har uppgifter att lämna, säger Hans Ölvebro, ansvarig för uppbyggandet av krigsbrottskommissionen vid Rikskriminalpolisen.
– Kommissionen ska även medverka i utredningar – för att se om det går att väcka åtal – då man misstänker att en flykting, som sökt sig till Sverige, kan ha gjort sig skyldig till krigsbrott. Ett problem i dessa sammanhang är dock att den svenska lagstiftningen inte är anpassad till den nya internationella lagstiftningen på området som just nu arbetas fram.
Antalet ökar
Bakgrunden till beslutet att inrätta en krigsbrottskommission är att antalet ärenden om folkrättsbrott hos Rikskriminalpolisen ökat.
Många andra länder har kommit längre än Sverige på detta område. Tyskland har haft en motsvarande enhet i flera år. Detsamma gäller Nederländerna.
– Belgien har dessutom redan gjort en anpassning av sin lagstiftning. Och därför har man kunna väcka åtal mot till exempel Israels premiärminister Ariel Sharon och Augusto Pinochet från Chile, säger Hans Ölvebro.

TOM KNUTSON

Annons
Annons
Annons