search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Stress och utbrändhet frestar på advokaternas försäkringar

Advokaternas sjukavbrottsförsäkring nyttjas alltmer för stressrelaterade sjukdomar som depressioner, trötthet och utbrändhet. Dessutom blir det allt vanligare att klientskador orsakas av slarv och överbelastning. I båda fallen kan det innebära dyrare försäkringar. Tillsammans med försäkringsbolagen inleder nu Advokatsamfundet en kampanj för att göra kåren mer uppmärksam på problemen.

Den här typen av sjukdomar har på sistone mer än fördubblat sin andel bland dem som utnyttjat kårens sjukavbrottsförsäkring för att få hjälp att betala byråns fasta kostnader medan man är sjuk.
Mer än 40 procent av dem som nyttjat avbrottsförsäkringen de senaste två åren har angett utbrändhet, depression, trötthet, panikångest, minnessvårigheter eller utmattning som symptom. Dessa stressrelaterade symptom är i dag den absolut vanligaste sjukdomsorsaken.
– Dessa skador är dessutom oerhört kostsamma eftersom de kan innebära sjukdomstider på upp till ett-två år, säger Anette Karlsson, försäkringsmäklare på Marsh Försäkringsmäklare AB som anlitas av samfundet. Senaste försäkringsåret svarade den här typen av sjukdomar för 63 procent av de totala skadekostnaderna Och det kan bli mer eftersom den här sortens skador ofta anmäls sent.
Under det försäkringsår som slutade i oktober 2000 har det hittills betalats ut drygt 7,1 miljoner i sjukavbrottsersättning. Nästan 3,9 miljoner av ersättningen är kopplad till stressymptom och utbrändhet.
Tony Sandell, advokat och ordförande i Delegationen för advokatförsäkringar betonar de påfrestningar som utbrändheten kan föra med sig för den enskilde advokatens långsiktiga ekonomi.
– När man är borta från yrket en längre tid riskerar man att tappa klienter, särskilt när man är på en mindre byrå där inga kolleger kan ta över. Då kan man bli tvungen att bygga upp en ny klientstock igen, och det tar tid, säger Tony Sandell.
Att advokater har för mycket att göra och blir utbrända påverkar även klienterna och ansvarsförsäkringen. Slarv och överbelastning är enligt Delegationen i dag den vanligaste orsaken till klientskador – att klienter drabbas av ekonomiska eller rättsliga skador.
– När man går in i ett läge av depression så ligger det i farans riktning att man ”soppar” till någonting, säger Tony Sandell. Vi har sett tillräckligt många fall för att vara övertygade om att det viktigaste sättet att förebygga klientskador är att advokaten är vid god hälsa. Visst, checklistor är bra, men om man mår dåligt tillämpar man dem ändå inte.
Enligt Anette Karlsson blir det allt vanligare att advokaterna i skadeanmälan till skadereglerarna talar om att de helt enkelt inte hunnit med beroende på att arbetsbelastningen varit för hög.
– Klienter som riktar skadeståndsanspråk mot advokater påtalar ofta bristande kommunikation, till exempel att ombudet i en process ändrat på yrkanden utan att meddela klienten eller att en borgenär i en konkurs är missnöjd för att denne inte hörts i viktiga frågor. Advokaten kanske inte alltid hinner med att ta de kontakter som behövs, säger Anette Karlsson
Hon betonar att det är viktigt att man på byråerna inser att stress och överbelastning är ett problem som kan ge allvarliga följder både för ansvarsförsäkringen och alla delägare.
– En medarbetare som mår dåligt och orsakar flera småskador eller en stor skada kan tömma hela byråns försäkringsbelopp och i slutänden är det övriga delägare som blir personligt ansvariga. Om det fortsätter som hittills kommer även premien för ansvarsförsäkringen att påverkas. Trygg Hansa har på grund av utvecklingen redan aviserat premiehöjningar på sjukavbrottsförsäkringen
Det är just för att uppmärksamma problemen och riskerna så att man börjar prata om dem på byråerna som samfundet under våren inleder sin nya kampanj.
Kampanjen är framför allt inriktad på att lyfta fram varningstecknen på när någon är på väg att bränna ut sig eller gå in i väggen.
– De flesta advokater jobbar på till det yttersta för sina klienter och försummar lätt sig själva. Att hamna i en skilsmässa, drabbas av en svår sjukdom i familjen eller bli utsatt för någon annan personlig belastning kan då vara mer än man klarar av. Därför är det viktigt att omgivningen uppmärksammar hur man mår, eftersom man själv inte gör det, säger Tony Sandell.
Kampanjen kommer också få draghjälp av tidigare advokaten och nuvarande JämO, Claes Borgström, som ska berätta hur det känns att vara på väg in i väggen. Han lämnade jobbet som försvarare bland annat för att han var orolig för att bränna ut sig.
– Det är värdefullt att Claes ställer upp, eftersom advokater egentligen bara tror på andra advokater, säger Tony Sandell.
Dessutom vill samfundet och Marsh slå ett slag för att advokater i riskzonen utnyttjar den möjlighet som finns att få akut krisrådgivning per telefon av psykolog eller psykoterapeut.
Samfundet har sedan två år ett samarbete med Sophiahemmets Rehab center och Kriscentrum dit man kan ringa och med kort varsel få kvalificerad, terapeutisk hjälp. Hittills har Kriscentrum bara fått ta emot åtta samtal från advokater.
– De som ringt är oroliga att deras namn registreras hos samfundet. Så är det inte, man får vara helt anonym. Den vanliga sjukvårdssekretessen gäller. Jag skulle önska att fler ringde bara för att prata av sig. Dessutom kan kolleger ringa dit för att få råd och stöd, säger Anette Karlsson.

Hans Hellberg

Annons
Annons
Annons