search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

HD-dom ger samfundet merarbete

Högsta Domstolens beslut att Sveriges advokatsamfund inte hade rätt att vägra en kvinnlig norsk advokat inträde på grund av att hon inte fullgjort det obligatoriska lämplighetsprovet om svensk rättsordning får vidare konsekvenser. Samfundet blir i fortsättningen tvunget att ta fram olika lämplighetsprover för sökande från olika länder.
Möjligheten för en advokat från ett annat EES-land att bli medlem i Sveriges advokatsamfund regleras genom EU:s så kallade etableringsdirektiv. Enligt detta har samfundet bland annat rätt att låta den sökande genomgå ett kunskapsprov som visar att denne har tillräckliga kunskaper om svensk rättsordning. Men lämplighetsprovet får bara genomföras då den sökandes utbildning från hemlandet skiljer sig väsentligt från den svenska eller om det är stora skillnader i övrigt i hur yrket regleras i de båda länderna.
Samfundets regler som gäller lika för alla kräver bland annat att den sökande ska ha samlat på sig tio universitetspoäng från juridisk introduktionskurs, tretton poäng i processrätt och fem poäng i en kurs om advokatens yrkesroll.
Advokatsamfundet ansåg att den norska advokaten inte hade fullgjort inträdesprovet eftersom hon inte deltagit i två obligatoriska rättegångsspel och inte genomgått kursen om advokatens yrkesroll.
Men det har ingen betydelse, menar HD i sitt beslut, eftersom samfundet i det aktuella fallet inte hade rätt att kräva något lämplighetsprov överhuvudtaget. Det föreligger enligt HD nämligen inte väsentliga skillnader mellan norsk och svensk rättsordning och advokatutbildning.
Komplicerat
HD konstaterar också att i de fall då det föreligger väsentliga skillnader så måste omfattningen av och innehållet i provet anpassas efter den nationella utbildning som sökanden genomgått.
På Advokatsamfundet har man ännu inte analyserat konsekvenserna fullt ut av HD-domen, men inser att den kommer att ge merarbete.
– För oss blir det mycket komplicerat när det kommer in ansökningar från hela EU eftersom det innebär att vi ska göra en bedömning i det enskilda fallet. I det måste vi bedöma hur den sökandes teoretiska och praktiska utbildning är anordnad och utifrån det specialdesigna utbildningen, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Hans Hellberg

Annons
Annons
Annons