search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Försöken med slopade taxor dröjer

Försöken med att slopa brottmålstaxan och den nya taxan för målsägandebiträden vid några av landets domstolar kommer inte igång förrän nästa år. Förberedelserna tar tid.
När justitieminister Thomas Bodström presenterade det nya försöket strax före jul i fjol var ambitionen att det skulle vara igång efter sommaren. Men förmodligen kommer inte regeringens formella uppdrag till Domstolsverket förrän då.
– Vi har i diskussioner med Justitiedepartementet kommit fram till att det är omöjligt att förbereda försöket på ett bra sätt på så kort tid. Därför skjuter vi på starten ett halvår, säger Nikolaj Jeric på Domstolsverket.
I dagsläget är ambitionen att försöken inleds vid årsskiftet 2002/2003 och pågår hela nästa år. Sannolikt kommer försöken att begränsas till ett hovrättsområde och omfatta hovrätten och alla tingsrätter inom det området. Men vilket område det blir är ännu inte bestämt.
Huvudsyftet med att slopa taxorna på prov är att ta reda på om det blir billigare eller dyrare för staten. Ett annat syfte är att undersöka om ett taxelöst system innebär merarbete för domstolarna.
Statistiskt underlag
De berörda domstolarna ska rapportera vilka ersättningar som har beviljats så att Domstolsverket snabbt kan räkna ut om det innebär besparingar eller kostnadsökningar för samhället. Rapporteringen som troligtvis görs elektroniskt ska innehålla uppgifter om vilken ersättning som yrkats och vilken som fastställts – samt en bedömning av vilken ersättning som skulle ha utgått enligt taxan.
– I utvärderingen ska vi särskilt studera i vilken utsträckning domstolarna prutar på advokaternas arvode, säger Nikolaj Jeric. Om domstolarna accepterar en generell höjning av ersättningsnivåerna i försöksområdet i mål där taxorna skulle ha varit tillämpliga kan det vara en signal om att taxesystemet behöver ses över närmare.
Det kan inte heller uteslutas att resultatet blir sådant att taxesystemet bör slopas helt. Precis som justitieminister Thomas Bodström vill göra. Nikolaj Jeric på Domstolsverket tror dock att en förnyad eller slopad taxa kräver ett mer omfattande statistiskt underlag än vad som kommer fram i aktuell försöksverksamhet.
– Försöket utgör ett första steg för att kunna skönja vissa tendenser.

Hans HellbergAnnons
Annons
Annons