search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Bemanningsföretagen satsar på juridiken

Bemanningsföretagen etablerar sig ständigt inom nya branscher. Poolia och Proffice satsar offensivt för att ta sig in på juridikens område. Företagen har valt olika strategier. Poolia hyr ut jurister medan Proffice betonar att man erbjuder advokater åt sina kunder.
Poolia Juridik har ökat sin verksamhet stadigt sedan starten för två år sedan. Företaget siktar på att nästan tiodubbla antalet jurister de kommande fem åren.

Sedan Poolia Juridik startade sin verksamhet för drygt två år sedan har antalet anställda jurister sakta ökat. För närvarande har man 16 jurister ute hos olika företag. Företagets VD Erik Karlsson jämför det storleksmässigt med att 13 procent av landets advokatbyråer har mer än 10 anställda. Sammanlagt har ett 20-tal jurister strömmat igenom företaget. Affärsområdet tillhör de mest lönsamma inom Poolia. Sedan starten har den skepsis som Erik Karlsson då mötte från jurist- och advokathåll förbytts till vad som närmast kan beskrivas som nyfikenhet. – Går man in i en konservativ bransch tar det ett tag innan man får acceptans och stöd för det man gör. Det är ett tungt lass vi drar. När man plöjer ny mark kan det många gånger gå snabbare om man är fler, säger Erik Karlsson som därför välkomnar bemanningsföretaget Proffices inträde på juridikområdet. Men att vi i dag är Sveriges största juristrekryteringsföretag måste vi se som ett bevis på att marknaden gillar det vi gör. Erik Karlsson ser ljust på framtiden: – Juristarbetsmarknaden blir bättre och bättre de närmaste åren. Vi går mot en ökad efterfrågan på duktiga jurister. Konkurrensen om de duktiga juristerna kommer att öka betydligt, säger Erik Karlsson Mest affärsjuridik På den svenska marknaden är företagets verksamhet till stor del ett storstadsfenomen eftersom det måste finnas tillräckligt många kunder för att hela tiden skapa uppdrag till företagets konsulter. – Inom fem år har vi som mål att ha 100-150 jurister anställda. Tänk på att vi kommer från en bransch som har vuxit med nästan 100 procent varje år på 90-talet. Med en 20-procentig årstillväxt når man en bit, säger Erik Karlsson. Företaget ägnar sig åt att rekrytera jurister och att hyra ut jurister åt företag, advokatbyråer eller jurister. Den helt övervägande delen handlar om affärsjuridik. Poolia Juridik har mer än 700 namn på jurister som anmält sitt intresse till företagets kompetensbank. När man får in en förfrågan från ett kundföretag kontaktar företaget en lämplig kandidat från kompetensbanken. – Uppstår tycke mellan de tre inblandade parterna så anställs juristkonsulten av oss. Och sedan är det vårt ansvar att hitta nästa uppdrag. Det innebär att vi anställer inte en massa människor med mindre än att vi har en bra start, ofta ett halvår till att börja med. Alltid ansvar Poolia Juridik arbetar inte med eget klient- och kundansvar utan med jurister åt företag eller advokatbyråer. På så vis är företaget steget bakom advokaten eller delägaren. Ut mot klienten har advokaten alltid ansvaret. Företaget har dock samma ansvar och skadeförsäkring som advokaten har mot klienten.

Bemanningsföretaget Proffice erbjuder advokater åt sina kunder. En verksamhet som sedan starten i november 2001 går raskt framåt.

Andra bemanningsföretag anställer främst yngre jurister som företaget sedan hyr ut. Så gör inte Proffice. Advokat Charl Priem, ansvarig för affärsområdet Proffice Juridik, berättar att en bärande tanke i stället är att anlita advokater och erfarna jurister som självständiga uppdragstagare. Enligt Charl Priem är visserligen bolagsjurister ofta kompetenta som upphandlare av advokattjänster. Men för de mindre och medelstora företagens motsvarande ”upphandlare” kan det vara svårare att skaffa sig tillräcklig kunskap och överblick. Och hittills har det knappast funnits några professionella organ som hjälper till med att matcha behovet mot den kompetens som behövs. Slipper marknadsföra sig – Vi matchar ”nischade” advokater som självständiga fristående uppdragstagare med olika uppdragsgivare som efterfrågar specialistkunskaper med specialefterfråga, säger Charl Priem. Han understryker vikten av att Proffice Juridiks uppdragstagare är advokater eftersom detta borgar för kvalitet och kompetens. För advokaterna handlar en viktig del om att slippa marknadsföra sig och på detta sätt lättare nå kontakt med klienter. – Det är vidare fråga om en möjlighet att betona det personliga anslaget och inslaget i den juridiska verksamheten. Kunskapsbanken växer stadigt och det finns en tydlig efterfrågan på advokater med specialkompetens inom i första hand affärsjuridik. Charl Priem vill dock inte uppge några siffror för antalet advokater som ingår i kunskapsbanken, eller hur många klienter man har med hänvisning till klientkonfidentialitet. Ansvarsförsäkring Företagets arbetssätt är organiserat så att det, enligt Charl Priem, är förenligt med de särskilda etiska och andra regler som gäller för advokater. Klientföretaget har en uppgörelse med Proffice Juridik, som sedan i sin tur har en uppgörelse med advokaten. Proffice Juridik har en ansvarsförsäkring mot klienten och regressrätt mot advokaten. Ersättningen varierar med uppdragets art och advokatens kompetens. – Det hela skiljer sig inte substantiellt från andra uppdrag. Det är inte en fråga om prisdumpning och det är inte heller billigare att komma i kontakt med en advokat på detta sätt. Vad det hela handlar om är att nå rätt kompetens på ett effektivt sätt. Proffice Juridik ombesörjer kunskapsbanken. Inkommande förfrågningar från advokater som vill ingå i banken och klienter som söker specialister slussas till Charl Priem. Kunskapsbanken skall även förhindra att det uppstår jävssituationer. Än så länge är verksamheten i huvudsak koncentrerad till Stockholm, men man har för avsikt att växa geografiskt i Sverige. Charl Priem betonar att detta arbetssätt är för advokater som söker bejaka såväl professionalitet som det faktum att det finns ett liv vid sidan av juridiken. Och det finns det ett ökande antal advokater som gör, till exempel män och kvinnor som väljer att under en period vara hemma mer med sina barn. – Då är detta arbetssätt ett utmärkt sätt att hålla kontakt med advokatyrket och att vidareutveckla sin kompetens.

TOM KNUTSON
Annons
Annons