search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Årtsmötena visade på gemenskap

Denna omgång av avdelningarnas årsmöten är över. En gemensam nämnare för de flesta mötena var de informella diskussioner som förekom mellan ledamöterna kring det faktum att advokatkårens sammansättning förändras.

Två andra återkommande ämnen som rönte uppmärksamhet var hur medlemmarnas aktivitet inom kåren ska öka och hur avståndet ska minskas mellan Advokatsamfundet och medlemmarna.
Norra avdelningens årsmöte ägde rum i ett vintrigt Örnsköldsvik. På mötet omvaldes Eva Nordenskiöld till ordförande. Efter mötet informerade Advokatsamfundets generalsekretare Anne Ramberg om aktuella frågor för advokatkåren och om samfundets pågående utvecklingsarbete. Bland annat tog hon upp kårens förändrade sammansättning, bland annat att tillväxten av biträdande jurister nästan uteslutande sker på affärsbyråer inom storstadsområdena. Påföljande dag höll lagman Magnus Widebeck från Nyköpings tingsrätt ett seminarium på temat praktiska tvistemålsproblem och synpunkter på ombudets roll.
Västra avdelningens årsmöte hölls i Göteborg och med stor snabbhet; inte ens tio minuter behövde ordförande Eva Bergh, som omvaldes, för att klara av årsmötet. Efter mötet bjöds på föredrag och guidning av Ostindiefararen – inom några år ska det stora Ostindienfartyget vara klart att lägga ut. När den guidade turen var över informerade Advokatsamfundets ordförande Axel Calissendorff om aktuella samfundsfrågor.
Många bollar i luften
I anrika Lund och tillika anrika Grand Hotel höll Södra avdelningen sitt årsmöte. Efter årsmötet, då Björn Lindmar återvaldes på ordförandeposten, informerade Anne Ramberg bland annat om arbetet på samfundet och trender inom advokatkåren. Vid måltiden svarade en ung kvinnlig musikant för underhållningen.
I samband med Östra avdelningens årsmöte i Jönköping avgick Eva Kullman från ordförandeposten. Anders Lindberg valdes att efterträda henne. Efter att Axel Calissendorff informerat om aktuella frågor för advokatkåren höll hovrättspresident Bertil Hübinette ett uppskattat föredrag om sina erfarenheter från domstolsvärlden.
Mellersta avdelningens möte hölls i Sunne. Vid årsmötet avgick Jan Lindström. Till ny ordförande valdes Per Wigert. Påföljande dag fortsatte mötet med att Bo Ahlenius, vice ordförande i samfundet, informerade om bland annat nya antagningskrav till Advokatsamfundet och vikten av vidareutbildning. Därefter berättade kriminalinspektörerna Benniet Henricson och Conny Pettersson om utredningen av Malexandermorden, då två poliser sköts till döds. Henricson och Pettersson berättade i bild och ord om förundersökningen och den efterföljande rättegången.
Vid Stockholmsavdelningens årsmöte avgick Peter Danowsky efter tre år som ordförande. Lotta Insulander-Lindh valdes till ny ordförande. Efter mötet informerade generalsekreterare Anne Ramberg om samfundets pågående arbete.
Utlandsavdelningens möte hölls i Nice, inbjudna gäster var hovrättsrådet Mikael Mellqvist och generalsekretare Anne Ramberg. På årsmötet omvaldes Pontus Lindfelt till ordförande.

TOM KNUTSON

Annons
Annons
Annons