search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Vad vill de unga?

Rimliga arbetstider. Gedigna utbildningsprogram. Lagarbete och ökat ansvar. Bra arbetsmiljö, ordning och reda och ekonomisk kompensation för föräldralediga. Se där något av vad advokatbyråerna erbjuder för att möta de yngre juristernas krav på det goda arbetet. För dem som är beredda att arbeta mycket lockar även provisionslön och bonus.
Advokatsamfundets ordförande Axel Calissendorff har noterat de yngre juristernas förändrade syn på sina arbetsgivare.- Dagens unga vill få ut väldigt mycket mer av sin arbetsplats. De vill ha bra utbildning och få märkas och synas, de vill att delägarna ska engagera sig och de vill fort växa in i advokatrollen och få ta ansvar. Lönen är ofta mindre intressant liksom möjligheten att bli delägare. Möjligen har konjunkturen gjort delägarskapet intressantare igen på sistone.Och de ungas önskemål har redan förändrat arbetssättet på många byråer. Axel Calissendorff tycker sig ha sett tendenser att man i större utsträckning arbetar i lag om uppdragen och att hierarkin har minskat. Delägarna tvingas inta mindre av en primadonnaroll och mer av lagledare och ‘’entusiasmör’’. Styrning, koordinering och kommunikation har blivit allt viktigare.- Det är en bra utveckling som inneburit att både effektiviteten och trivseln på byråerna ökat och även omfattar många fler. Helt klart har konkurrensen om de unga sökande hårdnat och det har blivit svårt att rekrytera för dem som inte anses ha en god arbetsmiljö.Richard Åkerman, delägare och marknadsföringsansvarig på Setterwalls Stockholmskontor bekräftar bilden:- När jag började på byrån ansågs det tufft att det var hårt. I dag efterfrågar de unga ordentliga utbildningsprogram, förmåner vid föräldraledighet, sex veckors semester, pensionsförmåner och inte minst en trevlig kultur på kontoret.

Byråns trumfkort är avsevärt lägre debiteringskrav för medarbetarna än vad som är gängse i kåren. Cirka 20 procent lägre än någon sorts genomsnitt för andra byråer, enligt Åkerman. Något som internt fått beteckningen Setterwallsandan. Byrån har också ett bonussystem som premierar en viss vinst över budget.- Vi vill gå i bräschen för att vara en trevlig arbetsplats där man inte bara ägnar sig åt debiterbart arbete, utan trivs med varandra och även har tid för privatliv och fritidsintressen. Vår policy är att medarbetarna inte ska arbeta på kvällar och helger. Vi tror på att arbeta effektivt och på dagtid, säger Richard Åkerman.Andra konkurrensmedel vid nyanställningar är ett brett samlat utbildningsprogram, en rejäl utfyllnad av lönen vid föräldraledighet samt ett utvecklat kvalitetstänkande som hela tiden förfinas i olika arbetsgrupper där alla personalkategorier deltar.- Vi har ett tydligt regelverk för hur vi arbetar både på och utanför kontoret. Inga handlingar får exempelvis lämna byrån innan det granskats av minst två personer. Kvalitetsarbetet är mycket uppskattat av de biträdande juristerna som märker att delägarna bryr sig, säger Åkerman.Ett viktigt mål för byrån är att i ökad utsträckning få de kvinnliga medarbetarna att stanna kvar och öka andelen kvinnliga delägare.- För många är pressen från klienter mer än tillräcklig. Hos oss slipper man i alla fall känna att kollegerna tar illa upp för att man går hem i rimlig tid.

Rosengrens advokatbyrå i Göteborg månar också om trivseln. Man lockar bland annat med individuella utbildningsplaner, varierad juridik, högt i tak och rimliga arbetsvillkor.- Det är inte meningen att vi ska jobba jämt, en normal arbetstid bör inte överstiga 40-45 timmar i veckan i snitt, säger vd Ulf Sahlin. Flexibla arbetstider och goda möjligheter att jobba hemifrån gör det också lättare att kombinera arbetet med familjeliv.Ulf Sahlin tycker att de ungas krav på mer delaktighet och ökat ansvar bara är positivt.- Det innebär att vi får mer aktiva jurister som blir färdiga advokater tidigare, precis som vi vill ha det.Mer ambitiösa unga jurister är något som också tilltalar Magnus Nedström på Sigeman & Co i Malmö. Byrån profilerar sig på öppenhet, lagarbete och möjligheter för de unga att ta tidigt ansvar.- Vi arbetar huvudsakligen flera i lag med ett ärende vilket gör att de biträdande juristerna tidigt kan få direktkontakt med klienterna. Vi har en löpande dialog mellan jurister på olika nivåer och uppmuntrar ständigt de unga att komma in och störa oss - alla dörrar står alltid öppna, säger Magnus Nedström och fortsätter:- Vi erbjuder också rimligare arbetstider än vad som vanligen är fallet på de större byråerna. En normal arbetstid ska inte vara längre än mellan kl 8 och 18. Vi ser också till att ha löpande inblick i varandras arbetssituation så att ingen ska behöva jobba för mycket.

Stockholmsbyrån Gernandt & Danielsson är en av de mest populära bland dagens unga. Men inte för att man lockar med kortare arbetstider och tidig klientkontakt. Snarare tvärtom.- Vi kräver mycket av våra jurister både i kvantitet och kvalitet, säger Christer Danielsson, vd och rekryteringsansvarig. Man får räkna med att jobba mycket här. Konsultarbete är inget nio till fem-jobb. I grund och botten tror jag vår popularitet har att göra med arbetsinnehållet och den allmänna trivseln på byrån. Vi är en ung arbetsplats med god stämning och gör många kringaktiviteter som bidrar till att folk tycker det är kul att vara här. Dessutom betalar vi rätt hyfsade löner.Gernandt & Danielsson är en av få byråer som erbjuder alla sina jurister renodlad provisionslön från och med det fjärde året. Något som alla hittills nappat på.

En annan profilfråga är internutbildningen. För alla yngre jurister ordnas två gånger i veckan, cirka 80 timmar per år, fasta utbildningstillfällen då delägarna lär ut erfarenheter från tidigare uppdrag av alla de slag.Byråns gruppbaserade arbetssätt där typiskt sett en delägare och två biträdande jurister jobbar gemensamt om uppdragen är också uppskattat. Den yngste juristen svarar för grunddokumentationen, som sedan gås igenom av de äldre kollegerna.- De unga tycker att detta är ett väldigt lärorikt sätt att arbeta på. Dessutom är många tacksamma för att de slipper gå ut med väskan på stan som advokater utan en ordentlig intern skolning först, säger Christer Danielsson.

Hans Hellberg
Annons
Annons