search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

"Samfundets styrelse på villovägar"

Samfundsstyrelsen har i ett dekret “vägledande utlåtande” i cirkulär nr 3/2002 trampat i klaveret genom att ge sig till att försöka rucka på den självklara grundprincipen att varje klient själv väljer sin advokat även som försvarare.
Dekretet har också väckt stark indignation hos en stor och tung grupp brottmålsadvokater, som i en gemensam skrivelse till styrelsen har undervisat om det faktiska rättsläget och de tekniska oriktigheterna i samfundets dekret.Saken har andra betänkligheter.För det första skall styrelsen följa stadgarna för Sveriges Advokatsamfund, där i portalparagrafen förklaras att till samfundets och därmed styrelsens främsta uppgifter hör att tillvarata advokaters allmänna yrkesintressen. Genom sitt “vägledande utlåtande” har styrelsen främjat vissa advokatbyråers intressen gentemot andras, vilket är oacceptabelt. I samfundets uppgifter ligger inte någon fördelningspolitisk uppgift, utan fri konkurrens skall råda mellan oss advokater.

För det andra är det - måste jag tyvärr säga - vettlöst att utfärda ett förbud mot åtagande av uppdrag, där intressekonflikt någon gång i en framtid under uppdragets utförande skulle kunna tänkas uppkomma. Som icke brottmålsadvokat kan jag upplysa styrelsen om att i de fall civilrättsliga tvister inte kan lösas av inblandade advokater och parter utan tvisten fastnar i domstolarna, tar det ofta mellan tre och fem år att lotsa tvisten genom systemet till dom i tingsrätt och hovrätt. Inom näringslivet byter nyckelpersoner position; en verkställande direktör som i en inledande tvist är anställd i kärandebolaget kan efter några år dyka upp i svarandebolagets ledning. I knappast någon situation är det uppenbart att det inte kan tänkas uppkomma en intressekonflikt i en diffus framtid. Här har styrelsen genom sitt dekret på ett förträffligt sätt motverkat advokaternas allmänna yrkesintressen till förmån för bankers, revisionsbyråers och andras juridiska verksamhet.Mitt gräsrotsråd till styrelsen: Ta bort foten ur klaveret och använd fingrarna. Där är känseln bättre.

Björn Rosengren
Annons
Annons