search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Kontorslandskap och en halv dag ledigt i veckan

Kontorslandskap och en halvdag ledigt i veckan för alla anställda. Och kunder i stället för klienter.Det tänks nytt och annorlunda hos affärsbyrån AJB.

AJB Advokatfirman Jonas Bergh AB, som är byråns fullständiga namn, startades för lite mer än två år sedan av advokaten med samma namn. Efter 15 bra år på Lagerlöf & Leman, varav åtta som delägare, ville han skapa något nytt och eget.- Vår ambition är att vara en nytänkande advokatbyrå och modern konsultfirma. Vi har hämtat inspiration såväl från konsultmarknaden i stort som från advokatkolleger, säger advokat Jonas Bergh. Han är än så länge ensamägare i firman som består av nio jurister, två sekreterare och en information manager som ansvarar för avtals- och dokumentmallar och företagsbiblioteket.Att det är annorlunda är uppenbart så fort man kliver in i byråns lokaler på Linnégatan på Östermalm i Stockholm. Hela det översta planet där besökare tas emot är ljust och sparsmakat möblerat

Men det som skiljer sig mest är kontorets undervåning där juristerna har sina arbetsplatser. Ingen har eget rum utan alla sitter tillsammans i kontorslandskap. Dessutom finns några inglasade rum där man kan gå in och jobba ostört när man behöver. Det trådlösa nätverket gör att man lätt flyttar med sig sin dator mellan de olika arbetsplatserna.- Kontoret är byggt för det öppna sätt vi arbetar på, med ständig kommunikation mellan oss och en insyn i varandras arbete. En arbetsmiljö som man både har trevligt och utvecklas i, säger Jonas Bergh.AJB:s affärsidé och existensberättigande är enligt grundaren en företagskultur som månar om både kundernas och de anställdas bästa. Att förbättra och förbilliga kundens juridik och inte sätta den egna vinningen i första rummet.Jonas Bergh använder konsekvent begreppet kunder i stället för klienter:- Det har med min syn på kunden att göra, jag anser att det ligger en större respekt i ordet kund, säger han.Omtanken om kunden yttrar sig bland annat i en stark kostnadsmedvetenhet på byrån som gör att man enligt Jonas Bergh kan hålla lägre priser än konkurrenterna. Man ger också fasta priser för vissa tjänster och lämnar som en av få byråer mängdrabatt vid större, återkommande uppdrag.- Det kan vi göra tack vare att vi sitter där vi gör, med betydligt lägre hyror än i city. Vi försöker även hålla nere andra onödiga utgifter genom att göra mycket själva - till exempel sköta vår hemsida och ta fram eget presentationsmaterial. Däremot håller vi inte ned lönerna - då får man inga bra jurister

Byrån är också mån om att bygga nära och långsiktiga kontakter. Hos den största kunden, en koncern inom IT/telekom, har man förutom kontinuerlig rådgivning till och utbildning av de anställda vidareutvecklat en avtalsbank på intranät som kunden förfogar över.- Många advokatbyråer lever på att sälja samma tjänster flera gånger. Vi vill visa våra kunder att de kan spara mycket pengar på att ha ordning på sina juridikinköp. Det gör kunden nöjdare och ger oss en möjlighet att visa att företagen inte behöver ha egna bolagsjurister.Kvalitetstänkande är en annangrundpelare i AJB:s affärsidé som både kunderna och medarbetarna har nytta av. Byrån har dokumenterat alla arbetsrutiner i en särskild arbetsinstruktion. Där kan man bland annat läsa att alla handlingar som lämnar byrån ska granskas av minst två personer, vad man ska tänka på när man kommunicerar med kunden, att man inte ska ta på sig för mycket arbete och inte vara rädd för att göra fel.I omtanken om de anställda ligger också kontinuerliga utvecklingssamtal och regelbunden intern- och extern vidareutbildning. Utvecklingssamtalen följs upp varje kvartal. ‘’En gång per år är alldeles för sällan’’, konstaterar Bergh

Ett annorlunda grepp för att få personalen att trivas är också den halva lediga dag alla har rätt att ta ut varje vecka.- Eftersom vi är i ett serviceyrke där det innebär att man ibland måste jobba kvällar och kanske även helg någon gång är det viktigt att man även kan unna sig att gå på gym, kafé eller bara rå sig själv någon halvdag då och då. Annars blir man lätt uppäten av jobbet, säger Jonas Bergh.Men det allra viktigaste för trivseln på byrån tycker han är kontorslandskapet och det nära sättet man arbetar tillsammans på. Medarbetarna arbetar kontinuerligt i lag om arbetsuppgifterna, med två yngre jurister och en äldre i varje lag som lagledare.- Det är ett fantastiskt utvecklande sätt att arbeta på både för de yngre och för oss äldre, säger Jonas Bergh som är övertygad om att det även ger bättre resultat för kunden. Dessutom har vi roligt

Och de anställda verkar trivas. Peter Lillthors är byråns andre advokat och en av tre lagledare. Han ser stora fördelar med byråns arbetssätt:- På min förra byrå blev det mycket ensamarbeten om ärenden. Här har vi löpande, spontana kontakter om ärendena. Dessutom är personalens inflytande större, vi diskuterar gemensamt vad vi vill med byrån, atmo-sfären är snällare. Det beror säkert både på att vi arbetar i lag och att vi är ett ungt gäng, säger Peter Lillthors.Han var från början orolig för att det skulle vara svårt att sköta arbetet effektivt i kontorslandskap.- Jag såg fördelarna med kontorslandskap men var orolig för nackdelarna. Störningsmomenten har varit mycket färre än jag befarade

Erik Petersson och Johan Gregow är nyanställda biträdande jurister på AJB. De lockades bland annat av byråns moderna framtoning och den positiva stämningen vid intervjun.- Advokatfirman har många bra idéer som dels syftar till att ge kunden en så bra tjänst som möjligt, dels skapar en trivsam arbetsmiljö, säger Johan Gregow.- Dessutom är det trevligt att vi har färsk frukt och coca-cola på jobbet. Det är små saker men de betyder mycket, fyller Erik Peters-son i.

Hans Hellberg
Annons
Annons