search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatexamen - delkurs 1 startar i maj

Den 1 januari 2004 införs krav på godkänd advokatexamen för inträde i Sveriges advokatsamfund.
För att få avlägga advokatexamen krävs deltagande i en av samfundet anordnad utbildning om tre delkurser. Utbildningen sträcker sig över tre terminer och avslutas med examination den fjärde terminen. Hela proceduren tar alltså två år att gå igenom från delkurs 1 till genomförd och, förhoppningsvis, godkänd examen. För Dig som har för avsikt att söka inträde under våren 2004 startar delkurs 1 i maj 2002. Kursinbjudan och anmälningsblanketter till de
totalt fyra erbjudna kurstillfällena har sänts ut till samtliga advokatbyråer. Sista anmälningsdatum var 15 mars. Advokatsamfundet vill påminna om att det nya systemet kräver viss framförhållning och planering. För att inte försena Din ansökan om inträde i Advokatsamfundet bör den anvisade studieordningen följas, dvs. delkurserna 1-3 fördelas på tre terminer. Advokatsamfundet kan inte
garantera platstillgång vid önskemål om snabbare studietakt.

Delkurs 1 ges under höstterminen 2002:
* 18-20 september
* 9-11 oktober
* 6-8 november
* 13-15 november
och delkurs 2:
* 16-18 oktober
* 19-21 november
* 27-29 november
* 11-13 december

Utbildningsnämnden, som ansvarar för utbildningens innehåll och genomförande, har nyligen sammanträtt och diskuterat innehållet i delkurserna 2 och 3. Delkurs 1 kommer under en övergångsperiod att vara identisk med nuvarande Grundkurs i advokatyrkets etik och teknik. Information om innehåll i delkurserna 2 och 3 kommer senare under våren.
Information om utbildning och examen kommer fortlöpande att läggas ut på Advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se
Frågor besvaras även av samfundets kansli på telefonnummer 08-459 03 00.
Annons
Annons