search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatbyråer först att bli granskade

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, skärper nu tillsynen av hur arbetsgivarna lever upp till lagen om aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet.Först att granskas är advokater, revisorer och managementkonsulter.
Vi börjar med dessa branscher eftersom de som konsulter och rådgivare ofta påverkar sina kunder och uppdragsgivare. Det finns alltså ingen misstanke att de skulle vara sämre än andra. Snarare handlar det om företag med bättre kunskaper om lagen än de flesta, men som hittills kanske inte tagit frågan riktigt på allvar. Det säger Anders Bergstrand, jurist hos DO.DO har tidigare inte gjort någon systematisk uppföljning av hur företagen följer lagstiftningen utan främst reagerat på enskilda anmälningar. Nu görs alltså en bred tillsyn av hur arbetsgivarna förhindrar att medarbetare på grund av nationell, etnisk eller religiös bakgrund diskrimineras eller trakasseras på sin arbetsplats eller då de söker arbete.Alla företag i advokat-, revisions- och managementkonsultbranschen med mer än fem anställda fick i januari ett informationsbrev från DO om vad lagen från 1999 ställer för krav på dem. Enligt denna är alla arbetsgivare skyldiga att arbeta aktivt för att förebygga etnisk och religiös diskriminering - både vid rekrytering och på arbetsplatsen.I dagarna får 150 advokat-, revisions- och managementkonsultbyråer ett frågeformulär att fylla i om vad man hittills gjort för att motverka etnisk diskriminering - och vad man ska göra framöver.

Vill ha tre svarAnders Bergstrand berättar att det framför allt är tre saker som DO vill ha svar på:- Det viktigaste är att företagen arbetar planmässigt och förebyggande mot etniska trakasserier på samma sätt som man enligt andra lagar är skyldig att motverka sexuella trakasserier och vuxenmobbning. Vi ser också över att förhållandena på arbetsplatsen fungerar oavsett etnisk tillhörighet. Dessutom undersöker vi hur företagen rekryterar. Vi är väldigt skeptiska mot nätverksrekrytering eftersom det innebär att den som är utanför nätverket aldrig får någon chans att komma in.Arbetsgivarna får tre veckor på sig att besvara enkäten. De som inte lämnar tillfredställande svar får räkna med tillsynsbesök från DO senare i vår.- Ofta finns det en policy och en hygglig dokumentation men ändå brister det i själva genomförandet. I dessa fall behöver vi prata med de anställda för att få klarhet i hur det fungerar i praktiken, säger Anders Bergstrand.Om DO upptäcker brister kan myndigheten ansöka om vitesföreläggande hos nämnden mot diskriminering.

Hans Hellberg
Annons
Annons