search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Erfaren advokat får domstolsberöm

Den uppmärksammade rättegången mot den kvinnliga aktiemäklaren i Nordbanken blev en dubbel framgång för Stockholmsadvokaten Hans Strandberg. Hans klient friades på så gott som samtliga punkter. Själv fick han beröm av rätten för sitt sätt att utföra uppdraget.
Det är naturligtvis jätteroligt. Jag blev väldigt glad för det här berömmet. Det säger Hans Strandberg på advokatfirman Nordia och låter nästan generad. Rätten skriver i domen bland annat att Hans Strandberg haft en svår arbetsuppgift, att materialet varit omfattande och att åklagaren inte varit beredd att lyssna på försvarets önskemål om utredning. Ändå har Strandberg lyckats genomföra sin uppgift på ett berömvärt sätt. Han har kunnat dra nytta av insikter inom de civilrättsliga områden som åtalen avsett och av sin erfarenhet av mål av denna karaktär, konstaterar rätten.

SKRIVNINGARNA
är domstolens motivering till att advokat Strandberg ska arvoderas högre än timkostnadsnormen för merparten av sin arbetsinsats.Han får 1 500 kronor i timarvode under de perioder när arbetsinsatsen var som mest intensiv och då han inte hade möjlighet att ta andra uppdrag. – Jag arbetar ju främst med stora ekobrottmål och har haft mer omfattande mål. Men detta är ett av de mest krävande hittills. Dels för att man tvingats sovra hårt i det digra materialet som till stor del varit inspelat på band. Dels för att det varit så känslosamt för klienten eftersom hon mått så dåligt. Sedan mitten av 1990-talet har det blivit lättare för domstolarna att gå ifrån timkostnadsnormen och ge högre ersättning till en försvarare som förtjänat det, till exempel genom att ha utfört sitt uppdrag extremt skickligt eller snabbt eller tidsmässigt varit hårt uppbunden till ett mål. Enligt Nikolaj Jeric på Domstolsverket är det fortfarande inte särskilt vanligt att domstolarna går ifrån timkostnadsnormen. – Vi har ingen statistik. Min uppfattning är att det görs väldigt sällan och att det inte heller verkar bli vanligare. Vanligast är det dock just i stora ekobrottmål, och i andra komplicerade och udda rättsområden.

CHEFSRÅDMAN
Rolf Nöteberg var ordförande i den aktuella rättegången. Det är för övrigt samma Nöteberg som kritiserat ekobrottsåklagarna för att inte sköta sitt arbete tillräckligt bra. Han betonar att de positiva skrivningarna om advokat Strandberg i domen är en motivering till en prissättning,och inte något allmänt omdöme ”kompisar emellan”. Han tycker att det är viktigt att domare är tydliga och klara i domskälen: – Domaren har ett privilegium att få uttala sin mening – det ska han ta vara på, säger Rolf Nöteberg. Tyvärr gör domares försiktighet gissningsvis ofta att man hellre skriver en floskel än talar ur skägget. Det är viktigt att förklara i domskälen varför man beslutat som man gjort.

HANS HELLBERG
Annons
Annons
Annons