search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Digital revolution pågår på samfundet

Advokatsamfundet satsar kraftfullt på IT. Nu har den stora satsningen på det datoriserade dokumenthanteringssystemet varit i drift ett år med lyckat resultat.
Den första januari 2001 sjösattes ett omfattande dokumenthanteringssystem på Advokatsamfundet. Systemet innebär att alla inkommande handlingar, all daglig post med omedelbar verkan skannas in i datasystemet, registreras och sparas efter en snillrik modell. – Det har gått förvånansvärt bra.Vi har haft en del justeringar och en del mindre problem i inledningsfasen, men nu har systemet justerats och förfinats. Inte minst med hjälp av kansliets personal, berättar Ulrika Forsberg, som organiserar IT-verksamheten på Advokatsamfundet.

ULRIKA FORSBERG berättar att dokumenthanterings- systemet skapat en bättre struktur på arbetet. Ärendena har renodlats bland annat genom särskilda dagboksblad till varje ärende, vilket gör att man snabbt kan få en översikt av ärendet. På så vis kan en handläggare gå in och svara på en annan handläggares ärende om denne är sjuk. – Handläggningen har blivit säkrare, effektivare och samtidigt har vi höjt servicegraden till advokater och allmänhet, säger Ulrika Forsberg som understryker vikten av att Advokatsamfundet ligger långt fram i nyttjandet av IT. Advokatkåren kan då tillgodogöra sig erfarenheterna av nya tekniska landvinningar. Ulrika Forsberg bedömer att just datoriserade dokumenthanteringssystem är väl värda att satsa på för såväl större som mindre advokatbyråer. SOM ETT LED i Advokatsamfundets IT-satsning fortsätter arbetet med att utveckla samfundets hemsida. Under 2001 har hemsidan flyttats från ett webbhotell till samfundet. Och från årsskiftet 2001-2002 är Mattias Jonason anställd som IT-assistent och arbetar bland annat med samfundets hemsida. Med IT kan servicegraden höjas för medlemmar och allmänhet, menar Ulrika Forsberg. Internet ökar möjligheten att snabbt få tillträde till kunskap. Dessutom kan man med IT sänka kostnaderna, till exempel för tryckning av publikationer och distribution. De regelbundna paketutskicken av handlingar till styrelsen, disciplinnämnden, prövningsavdelningar har numer ersatts av cd-utskick.

OCH DEN MATRIKEL som går ut till samfundets ledamöter är ett exempel på när IT kan förbättra eftersom det med hjälp av IT blir möjligt att kontinuerligt uppdatera den. Via hemsidan ska det bli möjligt att anmäla sig till kurser. Det ska även gå att lämna uppgifter om namn och adressändringar. Dessutom är tanken att lokalavdelningarna ska kunna uppdatera sina hemsidor själva. Ulrika Forsberg berättar att hon ofta får frågor från advokater som rör applikationer och IT-säkerhet. – Det finns ett stort intresse och man vill veta vad som är på gång för att kunna följa med utvecklingen, säger hon.

TOM KNUTSON
Annons
Annons