search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Alltför långtgående krav” Advokater säger nej till obligatorisk säkerhetskontroll

Det är viktigt att höja säkerheten i domstolarna. Men åklagarnas krav går alltför långt. Det anser några advokater som ADVOKATEN talat med.
Advokaterna ställer upp på många av åklagarnas krav för att höja säkerheten och det allmänna säkerhetsmedvetandet i domstolarna. Det är bra för alla som vistas där. Att inventera säkerhetsförhållanden och förbättra utbildningen är nödvändigt. Rimligt är också att förbättra larmrutiner och se till så att åklagare men även advokater, tilltalade, vittnen och målsäganden slipper konfronteras i onödan före förhandlingarna. Däremot reagerar man starkt mot kravet på obligatorisk inpasseringskontroll vid samtliga brottmålsförhandlingar. Det är inte befogat och frammanar bilden att domstolen är en särskilt farlig plats. Och det är den ju faktiskt inte, säger Stockholmsadvokaten Tomas Rothpfeffer: – Det blir en onödigt dramatisk atmosfär kring rättegången. Jag är orolig för att domstolarna ska förvandlas till befästa fort. Det är viktigt att domstolar är tillgängliga och att rättegångar kan vara offentliga. Det får för stora proportioner om till exempel tilltalade som misstänks för rattfylleri eller andra trafikförseelser och deras anhöriga alltid måste passera genom larmbågar.

Enklare brottmål
Tomas Rothpfeffer anser att den nya lagstiftningen om allmän säkerhetskontroll från förra året är tillräcklig. – Det är naturligt att det blir starka reaktioner när det inträffar en händelse som i Östersund. Men möjligheten finns ju alltid att besluta om säkerhetskontroll om man bedömer att det finns risk för våld. Det borde räcka. Något måste ha klickat i det här fallet. Även advokat Lena Isaksson i Umeå tycker att åklagarnas krav är för långtgående. – Det är inte rimligt att ha bevakade säkerhetskontroller vid enklare brottmål. Men det är viktigt att värna om säkerheten för alla i domstolen. Därför är det jättebra att den här frågan lyfts upp till debatt och utreds noga. Jag tror man kan komma långt genom att höja medvetenheten om riskerna, så att människor blir mer vaksamma. Katarina Rosell, advokat i Landskrona, är också skeptisk till obligatorisk säkerhetskontroll och ökad kameraövervakning. – Det som bäst tillgodoser trygghetsbehovet är i stället mänskliga resurser i form av ordningsvakter och säkerhetsansvariga vid domstolen. Detta ska kombineras med genomtänkta lösningar vid om- och tillbyggnader och god planering av säkerheten inför respektive förhandling.

Laddade familjemål
Hon tycker att det är angeläget att säkerhetsdiskussionen inte bara gäller brottmålsförhandlingar utan även tvistemål. – Familjemål kan ofta var väl så laddade. Därför är det viktigt att även vi advokater får vara med och ha synpunkter på vad som behöver förbättras.

HANS HELLBERG
Annons
Annons
Annons