search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Åklagare kräver högre säkerhet i domstolen

Obligatorisk säkerhetskontroll och bevakningspersonal vid alla brottmålsförhandlingar. Bättre larmutrustning och fler övervakningskameror. Riksåklagarens arbetsgrupp har nu presenterat vad man anser krävs för att höja säkerheten för åklagarna i landets domstolar.
Obligatorisk säkerhetskontroll och bevakningspersonal vid alla brottmålsförhandlingar. Bättre larmutrustning och fler övervakningskameror. Riksåklagarens arbetsgrupp har nu presenterat vad man anser krävs för att höja säkerheten för åklagarna i landets domstolar. Majoriteten av våra förslag innebär en säkrare miljö för alla som deltar i en rättegång, säger Ulf Arvidsson, säkerhetsansvarig vid RÅ:s kansli och den som lett arbetsgruppen. Listan innehåller tolv punkter. En del kan uppfyllas på ganska enkla sätt medan andra kräver lagändringar och omfattande ombyggnader. Mest genomgripande är förslaget att alla landets domstolar ska utrustas med larmbågar och att inpasseringskontroll som sköts av bevakningspersonal ska bli obligatorisk vid samtliga brottmålsförhandlingar.Förebilden är de säkerhetskontroller som görs på svenska inrikesflyg.

Översyn av rutiner
– En förutsättning är att åtgärderna inte på något sätt äventyrar eller försvårar offentligheten vid rättegångar, betonar Ulf Arvidsson. Men det ska de inte behöva göra. Det går att hitta praktiska lösningar. En inventering av nuvarande säkerhetsförhållanden i alla domstolar och en översyn av larm och larmrutiner är sådant som borde kunna genomföras snabbt, anser Ulf Arvidsson. Likaså att behandla behovet av ordningsvakter och övervakningskameror.Dessutom hoppas han att Domstolsverket ska utse säkerhetsansvariga vid alla domstolar och att domarna får ökad utbildning i säkerhet. – Vi för en konstruktiv dialog med Domstolsverket. Tyvärr tror jag att många domare inte har klart för sig hur obehaglig stämningen kan vara utanför rättssalen, där åklagarna tvingas samsas om utrymmena med de tilltalade och deras släktingar och vänner. Domarna upplever sällan de glåpord, hotelser och hotfulla gester som åklagarna utsätts för. Ulf Arvidsson anser att säkerheten på vissa orter är så eftersatt att den dömande verksamheten där av säkerhetsskäl borde läggas ned. Hässleholms tingsrätt pekas ut men det gäller också flertalet av landets tingsställen. – Tingsställen är ofta vackra och kulturmiljöhistoriskt intressanta att bevara. Men det är inga platser man ska använda för domstolsförhandlingar. Arbetsgruppens förslag är nu ute på intern remiss i åklagarväsendet innan det slutligt fastställs av Riksåklagaren. Därefter skickas det över till Domstolsverket som ansvarar för säkerheten i domstolarna.

HANS HELLBERG
Annons
Annons
Annons