search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Brottmålstaxan bort på prov

Brottmålstaxan och den nya taxan för målsägandebiträden ska på prov tas bort vid några av landets domstolar efter initiativ från justitiedepartementet. Om försöket slår väl ut vill justitieminister Thomas Bodström slopa hela taxesystemet. – Jag tycker taxor är dåligt eftersom de motverkar att man som advokat ger allt för sin klient, säger Bodström.
Justitieministerns utspel kan ses som ett svar på
Domstolsverkets beslut i december: att från mars i år
införa en taxa för målsägandebiträden i mål med
huvudförhandlingstider upp till 3 timmar och 45
minuter. På samma sätt som taxan för offentliga försvarare. Thomas Bodström säger sig se en viss logik i att man har taxor även för målsägandebiträden. Men är också tydlig i vad han anser om taxesystemet i stort.

–Principiellt vill jag ta bort det eftersom det inte belönar hårt arbete. Det är fel att en som bara lever upp till miniminivån får samma betalning som en som träffar sin klient flera gånger. Jag hoppas och tror att det här försöket ska visa att det inte blir dyrare att slopa taxorna. Förslag till våren Exakt när, var och i vilken omfattning försöket ska genomföras är inte klart ännu. Departementets ambition är dock att ha ett färdigt förslag under våren så att pilotprojektet kan komma igång under hösten. Försöket måste vara så pass stort att det kan ge säkra slutsatser.

–Huvudsyftet är att ta reda på om det blir dyrare eller billigare än i dag, säger Cecilia Renfors, biträdande enhetschef på justitiedepartementet.
Men det är också ett bra tillfälle att göra en bedömning av om dagens taxor är någorlunda rimliga. Underlaget för offentlig försvarartaxan har trots allt 30 år på nacken. Cecilia Renfors passar också på att förtydliga att försöket bara omfattar taxorna, inte timkostnadsnormen.

–Många har trott att vi även ska ta bort timkostnadsnormen,
men det har vi inga planer på. I alla fall inte i nuläget.

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON
Annons
Annons