search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Åklagare kräver säkrare domstolar

Efter knivöverfallet på chefsåklagare Sune Andersson i Östersund kräver åklagarnas fackliga organisation att det måste bli svårare att ta sig in beväpnad i domstolarna.
Händelsen visar att det behövs någon sorts permanent inpasseringskontroll. Det är viktigt att alla kan känna sig trygga i domstolsmiljön, säger Leif Görts, åklagare och facklig företrädare för Juseks åklagarsektion. Riksåklagaren har tillsatt en arbetsgrupp som ska göra en snabbanalys av händelsen i Östersunds tingsrätt den 12 december. Samtliga landets chefsåklagare har fått svara på hur de och deras medarbetare ser på sin situation.

ANALYSEN SOM SKA vara klar under januari ska leda fram till en kravlista på vilka åtgärder som behövs för att åklagare ska kunna känna sig säkra när de är i domstol. Den ska ligga till grund för Riksåklagarens fortsatta diskussioner med Domstolsverket och regeringen. Leif Görts, som ingår i analysgruppen, är redan nu klar över att lagstiftningen behöver skärpas. – Det behövs allmän säkerhetskontroll vid alla landets domstolar, där besökarna måste passera en larmbåge eller annat slags inpasseringskontroll. Dessutom bör det finnas bevakningspersonal som kan rycka in snabbt.Bara att man har det verkar avskräckande. Sedan i fjol har ju landets domstolar rätt att genomföra generella säkerhetskontroller i mål där man tillsammans med polis, åklagare och försvar anser att det finns en reell hotbild.

ULF ARVIDSSON, planeringsdirektör och säkerhetsansvarig vid Riksåklagarens kansli leder analysgruppens arbete. Han är inte beredd att redan nu kräva generella tillträdeskontroller till domstolsförhandlingar,utan vill avvakta gruppens slutsatser. – Men det är självklart en fråga vi diskuterar. Jag har svårt att se hur vi kan skapa en tillräcklig grad av säkerhet utan att införa någon form av starkare kontroll. I en alldeles färsk arbetsmiljöundersökning fick landets åklagare svara på frågor om säkerhet och hot. Resultaten visar att nästan var femte åklagare (18 procent) det senaste året blivit utsatt för våld eller hot om våld i sitt arbete. Drygt var tredje åklagare (34 procent) har det senaste året i varierande grad känt oro för sin egen eller familjens säkerhet.

HANS HELLBERG
Annons
Annons