search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar

Om Advokaten

Tidskriften Advokaten har funnits sedan 1935 och är en av Sveriges viktigaste tidskrifter inom rättsområdet.

Advokaten, som ges ut av Sveriges advokatsamfund, speglar advokatkårens yrkesfrågor, problem och utveckling samt rättsvetenskapliga frågeställningar. Tidskriften innehåller också litteraturtips och recensioner, aktuella kurser och viktiga personnyheter.
Regelbundet citeras Advokaten i olika medier.
Tidskriften distribueras personligt adresserad till landets samtliga advokater samt till jurister anställda på advokatbyråer. Därutöver går den till domare, åklagare och andra aktörer inom rättsväsendet.