Nyheter

Pressade advokatsamfund

En oberoende advokatkår, organiserad i ett självständigt advokatsamfund, är en grundsten i rättsstaten men långt ifrån... Läs mer

Nya ombudsmän

Regeringen har utsett Torbjörn Andersson, ställföreträdande verksamhetschef på Handikappombudsmannen (HO), till... Läs mer