Nyheter

Notiser

Hemliga tvångsmedel: ökning fortsatte 2018 Användningen av hemlig avlyssning kopplad till våldsbrott fortsatte att öka... Läs mer

Notiser världen

Svält blir krigsbrott Att medvetet låta civila svälta är ett krigsbrott. Detta konstaterade Romstadgans parter, som i... Läs mer