Nyheter

Notiser

Nya riktlinjer för sakframställning Svea hovrätt har publicerat nya promemorior om riktlinjer för sakframställning... Läs mer

Notiser Världen

Vägledning om advokaters IT-skydd CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, har antagit en vägledning om att... Läs mer

Arbeta smartare

Att advokater avviker på ett intressant sätt från andra yrkesgrupper, framgår av fokus i denna utgåva. Läs mer