Nyheter

Ny webbplats

Advokater är skyldiga att hänvisa till Konsumenttvistnämndens webbplats och även dess postadress på advokatbyråns... Läs mer

Konsumenttvistnämnden

Nämnden består av fem ledamöter och fem suppleanter. Av ledamöterna ska två vara advokater, två företräda... Läs mer

Notiser

Samfundet avstyrker förslag om passdatalag Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissyttrande förslaget till en... Läs mer

Notiser världen

IBA-app ska dokumentera människorättsbrott till havs Den engelska människorättsorganisationen Human Rights at Sea har... Läs mer

Notiser bransch

Tre nya justitieråd och en ny avdelningsordförande i Högsta domstolen Den 17 december utnämnde regeringen tre nya... Läs mer