Nyheter

Notiser

Ny lag mot tvångs- och barnäktenskap Regeringen föreslår i en ny lagrådsremiss att från och med den 1 juli blir... Läs mer

Notiser världen

Svenskt förslag om europeisk skyddsorder Personer som lever under hot ska kunna ta med sig kontaktförbud vid flytt... Läs mer

Notiser bransch

Nordiska generalsekreterare träffades De högsta verkställande tjänstemännen i advokatsamfunden i de fem nordiska... Läs mer