Nyheter

JO kritiserar Polisen

Polismyndigheten i Stockholms län får kritik av Justitieombudsmannen för att den inte tillåtit ostörda samtal mellan... Läs mer

Notiser

Straffskalorna för våldsbrott ses över Regeringen anser att det finns anledning att överväga ytterligare... Läs mer

Notis världen

IBAHRI släpper handbok på arabiska I slutet av februari släppte IBAHRI, International Bar Association’s Human Rights... Läs mer

Notiser bransch

Uppsalastudenter besökte Advokatsamfundet Uppsalastudenterna från fördjupningskursen Grundläggande rättigheter i Europa... Läs mer