Nyheter

Notiser

Sexköpslagen har fungeratFörbudet mot köp av sexuella tjänster har varit ett verksamt medel för att bekämpa prostitution... Läs mer

Notiser världen

Frankrike bröt mot EG-direktivEU-domstolen har slagit fast att Frankrike bröt mot ett EG-direktiv genom att ta ut lägre... Läs mer

I samhällets tjänst?

Allt fler som begått brott i Sverige får istället för fängelse arbeta av sitt straff i form av samhällstjänst eller... Läs mer

Torsten Lundius

Advokaten Torsten Lundius, Lund, har som tidigare meddelats, avlidit 91 år gammal. Han efterlämnar barnen Marianne,... Läs mer