Kontakt

Tidskriften Advokaten
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Telefon 08-459 03 00
E-post advokaten@advokatsamfundet.se

kartbild som visar var Advokaten håller till

Ansvarig utgivare
bild på generalekreteraren Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander, generalsekreterare Sveriges advokatsamfund

Chefredaktör
bild på Tom Knutsson
Tom Knutson
Telefon 08-459 03 25
E-post Tom.Knutson@advokatsamfundet.se

Journalist
bild på journalist magnus Andersson
Magnus Andersson
Telefon 08-459 03 03
E-post Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se

Journalist
bild på Ulrika Öster
Ulrika Öster
Telefon 08-459 03 07
E-post Ulrika.Oster@advokatsamfundet.se

Annonser/annonsackvisitör
Gabrielle Hagman, MediaKraft AB
Telefon 073-627 79 84
E-post gabrielle.hagman@mediakraft.se

Tryckeri
Åtta.45 Tryckeri AB
Box 515
175 26 Järfälla
Telefon 08-553 348 33
E-post stefan.norden@atta45.se

Prenumeration/adressändring
E-post registrator@advokatsamfundet.se