search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar

Kontakt

Tidskriften Advokaten
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm

E-post advokaten@advokatsamfundet.se

Ansvarig utgivare
Mia Edwall Insulander
Mia Edwall Insulander, generalsekreterare Sveriges advokatsamfund

Chefredaktör

Tom Knutson
Telefon 08-459 03 25
E-post Tom.Knutson@advokatsamfundet.se

Journalist

Magnus Andersson
Telefon 08-459 03 03
E-post Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se

Journalist
Ulrika Öster
Ulrika Öster
Telefon 08-459 03 07
E-post Ulrika.Oster@advokatsamfundet.se

Annonser/annonsackvisitör
Gabrielle HagmanMediaKraft AB
Telefon 073-627 79 84
E-post gabrielle.hagman@mediakraft.se

Tryckeri
Lenanders Tryckeri AB
Amerikavägen 6 B
393 54 Kalmar
Telefon 0480-44 48 00
Fax 0480-131 60
E-post henrik@lenanders.se

Prenumeration/adressändring
Advokatsamfundets ledamöter och biträdande jurister: registrator@advokatsamfundet.se
Prenumeranter: Telefon 08-459 03 00, alternativt prenumeration@advokatsamfundet.se