search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar

Beställ prenumeration

Ordinarie pris för helårsprenumeration är 500 kr. Studerande vid universitet och högskolor betalar 100 kr.

Har du frågor om prenumerationen eller vill beställa fler än nio prenumerationer, kontakta registrator@advokatsamfundet.se.

Behandling av personuppgifter – information enligt dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Dina personuppgifter i form av namn, personnummer, titel, arbetsplats och postadress behandlas i syfte att distribuera din beställda prenumeration på tidskriften Advokaten. Sveriges advokatsamfund, orgnr 262000-0675, Box 27321, 102 54 Stockholm är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Ditt namn och din postadress kommer även att behandlas av Sveriges advokatsamfunds personuppgiftsbiträde Åtta.45 Tryckeri AB.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke.

Uppgifternas lagringstid

Advokatsamfundet sparar dina uppgifter så länge du vill ta emot tidskriften Advokaten.

Vi tillvaratar dina rättigheter till dina personuppgifter
Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@advokatsamfundet.se.

Om du vill veta mer om dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter och Advokatsamfundets användning av dem kan du kontakta Advokatsamfundet på info@advokatsamfundet.se eller läsa mer i Advokatsamfundets integritetspolicy.

Om du är missnöjd med Advokatsamfundets behandling är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilken i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.

Beställ prenumeration:

Beställ prenumeration

Jag är student
Faktureringsadress
An error has occurred while getting captcha image
Användarvillkor.